A ver, que estou co kdevelop, e apareceme algo relativo a desenvolvimento, que
é a "coverage", asociada a SLOC (source lines of code, pouco máis ou menos).
Que que é iso: unha técnica, unha utilidade, um programa?
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a