Boas Fran:
Xa fixen a combinación dos .pot oficiais cos .po.
Fixen este código en python para que me faga a combinación e saque os novos .po. pode servir para calquera outro proxecto, so hai que modificar os directorios cun procesador de texto plano.


Faiseme raro que haxa ficheiros tan pouco traducidos (installer, includes, modules-system), faría algo mal?
Anexo a captura do estado actual de tradución segundo o poedit

--
damufo

Fran Dieguez (Mabishu St.) escribiu:

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import subprocess

directorio_orixe = 
'/home/damufo/Escritorio/drupal_trad/contributions/translations/drupal-pot/'
directorio_traducido = "/home/damufo/Escritorio/drupal_trad/drupal6-gal"
directorio_destino = "/home/damufo/Escritorio/drupal_trad/saida-actualizado/"

def combinar_cartafol():
    if directorio_orixe <> "":
        lista = listaFicheiros(directorio_orixe, "pot")
        for nom in lista:
            comando = "msgmerge %s%s%s%s %s%s%s%s -o %s%s%s%s"
            comando = comando % (directorio_traducido, os.sep, nom, 
"po", 
                    directorio_orixe, os.sep, nom, "pot", 
                    directorio_destino, os.sep, nom, "po")
            pipe = subprocess.Popen(comando, shell=True)
            pipe.wait()  

def listaFicheiros(directorio, tipo):
    lista = [f for f in os.listdir(directorio)
        if os.path.isfile(os.path.join(directorio, f))]
    d=[]
    for n in lista:
        rsep=len(n)
        if n[len(n)-len(tipo):]==tipo:
            d.append(n[:len(n)-len(tipo)]) 
    return d

combinar_cartafol()

<<inline: drupal6_estado_trad.jpg>>

Responderlle a