creo que non erras, Marce. 'Correctness' penso que non é un término técnico, 
polo menos neste caso: as entradas nos diccionarios sublíñano coma sinónimo 
tanto de 'accuracy' coma 'precition' (inda que non son exactamente o mesmo). 
Supoño que as tradución irían así:

accuracy: exactitude
precision: precisión
correctness: corrección

Responderlle a