por min si.

mvillarino escribiu:
Olá,
estou a ver que "Flag" tamén se ten traducido como "indicador, por exemplo nesta mensaxe:
#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:1001
msgid ""
"In order to start your new system, the firmware on your Itanium system loads "
"the boot loader from its private EFI partition on the hard disk.  The boot "
"loader then loads the operating system from that same partition.  An EFI "
"partition has a FAT16 file system formatted on it and the bootable flag set. " "Most installations place the EFI partition on the first primary partition of "
"the same hard disk that holds the root file system."
msgstr ""
"Para iniciar o seu novo sistema, o firmware do seu sistema Itanium carga o "
"cargador de inicio dende a súa partición privada EFI do disco duro. Despois, " "o cargador de inicio carga o sistema operativo dende a mesma partición. Unha " "partición EFI está formatada co sistema de ficheiros FAT16 e ten o indicador "
"de inicio activado. A maioría das instalacións sitúan a partición EFI na "
"primeira partición primaria do mesmo disco duro que contén a partición raíz."

Podo engadilo ao glosario?

Responderlle a