Estase a facer esta tradución,

utility > utilidade*

e penso que é incorrecta pois: 

>RAG
>utilidade s.f. Carácter daquilo que é útil, que supón algún beneficio. Como 
>vivo fóra da cidade, o coche éme de moita utilidade. Un manancial que foi 
>declarado de utilidade pública. CF. proveito.

e non o significado [1] e [2] de

> Longman Dictionary of Contemporary English
> utility
> n plural utilities // [Date: 1300-1400; Language: Old French; Origin:
> utilite, from Latin utilitas, from utilis 'useful', from uti; USE1]// 1 [C
> usually plural] a service such as gas or electricity provided for people to
> use: --Does your rent include utilities?// 2 [C] a piece of computer
> software that has a particular use: --It's a simple shareware utility that
> allows you to print signs and banners.// 3 [U] formal the quality of being
> useful, or the degree to which something is useful:


que é polo que aparece, por exemplo, no menú de KDE para agrupar a 
'ferramentas' coma a calculadora, notas, editores... (o que se en Windows, se 
lle chama accesorios)

A falta dunha opción mellor, pois non é a mellor, vou facer o cambio por 
'ferramentas'

Bo Aninovo +1!!

Responderlle a