>> utility
>>Origin: utilite, from Latin utilitas, from utilis 'useful', from uti;
>> use: --Does your rent include utilities?// 2 [C] a piece of computer
>> software that has a particular use:
> [...]
> que é polo que aparece, por exemplo, no menú de KDE para agrupar a
> 'ferramentas' coma a calculadora, notas, editores... (o que se en Windows, se
> lle chama accesorios)
>
> A falta dunha opción mellor, pois non é a mellor, vou facer o cambio por
> 'ferramentas'

No menú K ? Vale,
No menú principal dos programas: non, se voltas a pór "ferramentas"
voltará a aparecer o conflito coa atallos. (e ampárome en que as
accións que hai aí dentro fan bons servizos ;-) )

Nota: a tradución do significado 2 (algo que é útil para algo ou que
serve para facer algo) adáptase sen a estas palabras:
-Útiles (pero casca o atallo, mágoa) (*)
-Utensilios (xa postos, mira no irindo como se dí ísto en inglés :-D )

(*)Teño que preguntar se hai algunha maneira de evitar isto

Responderlle a