Esquecinme de votar:

> ------------------------------------Votacións-----------------------------
>
> 1. Cargos na directiva:
> d. 1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro e vogais nomeados a vontade
> polo presidente para delegar funcións, nomeables en calquera momento

> ++++++++++++++++++++++
> 2. Tipo duración dos cargos
> a. iguais para o  presidente e o resto da directiva

> ++++++++++++++++++++++
> 3. Tempo de duración dos cargos
> b.bienal

> ++++++++++++++++++++++
> 4. Método de elección:
> f. a asamblea vota persoas individualmente. As persoas máis votadas entran
> na directiva, tantas persoas coma cargos. Unha segunda volta elixe o
> presidente. O presidente asigna cargos entre os que máis votos recibiran na
> primeira volta.

> +++++++++++++++++++++++
> 5. Pódese votar en sesión ordinaria vía electrónica sempre que se empregue
> un método de identificación do votante (lease chave de cifrado ou como se
> diga)? 
> a. si

> Tamén en sesión extraordinaria?

> b. non
> -----------------------------------Datas Asemblea--------------------------
> 18 Xull, Sab

Responderlle a