Non sei por que non chegou

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Antón Méixome <cert...@certima.net>
Fecha: 7 de octubre de 2009 22:47
Asunto: En Área Central
Para: Trasno - Lista <proxecto@trasno.net>


Chega así para orientarse ?

Attachment: Localización de Area Central.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Responderlle a