On Fri, 9 Oct 2009, damufo wrote:

Polo que teño entendido base de datos efectivamente, é algo estruturado. un exemplo sería unha base de datos sqlite, mysql, mssql, postgresql... O banco de datos é algo máis xenérico, sería por exemplo unha partición do disco duro, onde temos datos e datos, incluso dentro do banco de datos temos bases de datos.


Eu entendo máis que o banco de datos é a parte do sistema de información, 
mentres
que a base de datos está do lado do sistema informático...

--
Francisco J. Tsao Santín
http://tsao.enelparaiso.org
1024D/71CF4D62  42 F1 53 35 EF 98 98 8A FC 6C 56 B3 4C A7 7D FB

Responderlle a