O Mércores, 14 de Outubro de 2009 21:10:03 José Manuel Castroagudín Silva 
escribiu:
> 2009/10/13, marce <mvillar...@gmail.com>:
> > Pois estou a tentar instalar o LanguageTool, seguindo as instrucións que
> > indica Sdocio no seu wiki.
> >
> > No paso:
> > ant -Dcompiler=javac1.6
> >
> > dáme o seguinte erro:
> > BUILD FAILED
> > /home/marce/Outros/Languagetool/JLanguageTool/build.xml:244: Unable to
> > find a
> > javac compiler;
> > com.sun.tools.javac.Main is not on the classpath.
> > Perhaps JAVA_HOME does not point to the JDK.
> > It is currently set to "/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre"
> >
> > Como podo arranxar isto?
> 
> Vendo o erro, case apostaría por empregar "o java de sun". Nunha
> debian, creo que o paquete e sun-java6-jre.
> 
> Despois, facer algo como "update-alternatives --config java", e
> escoller o de SUN. A min esta orde móstrame o seguinte:
> 
> amilo:/home/jchaves# update-alternatives --config java
> There are 4 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
> 
>  Selection  Path                 Priority  Status
> ------------------------------------------------------------
>  0      /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java   1043   auto mode
>  1      /usr/bin/gij-4.3            43    manual mode
>  2      /usr/bin/gij-wrapper-4.1        41    manual mode
> * 3      /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java  63    manual mode
>  4      /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java   1043   manual mode
> 
> Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:
> 
> (evidentemente, no seu momento ecollín "4").
> 
> Proba isto, e despois se non vai, miramos algunha outra cousa... Non
> estou seguro de o update-alternatives é só de Debian.... Ti que
> usabas?

Funcionou esplendorosamente.
(update-alternatives naceu en Debian, agora tamén o emprega Mandriva)

Responderlle a