> Non ****s!!!??

Ask deity (kaslav illic & Sebastien Renard). A documentación está en
http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-support/pology/doc/html/index.html

> A idea é neste repositorio meter canta ferramenta probada e funcional
> nos facilite a vida. Inicialmente para un usuario, pero podemos
> estendelo para ámbitos máis especializados.
>
> Estamos agora estudando a creación de un thesauro libre. Polo que vos
> podedes propor aplicativos para logo eu empaquetar e facelos accesíbeis
> para o máis inútil dos usuario (ben... ten que saber meter unha ppa).

Interesante. Supoño que como mínimo hai que meter as cousas que
permitan obter a funcionalidade equivalente á do whitesmoke.

Responderlle a