Boas,

Dar conta da posta en marcha do servidor IRC para facilitar a celebración de
xuntanzas virtuais e sesións de traballo simultáneo en grupo. Trátase dun
servidor IRC estándar que ademais incorpora a posibilidade de criptografar as
conversas para quen precise de maior privacidade. Para unha conexión normal,
os datos son os seguintes:

Servidor: irc.g11n.net
Porto   : 6667

Por defecto ocúltase a IP da conexión para evitar miradas "indiscretas". No
caso de ademais querer criptografar as conversas, é preciso indicar a opción
"SSL" e o porto 6670. Por exemplo empregando o irssi (cliente que
recomendamos) valería a seguinte cadea de conexión:

/server -ssl irc.g11n.net 6670

Polo demais, é un servidor estándar que funciona igual que calquera outro
servidor IRC, e queda prendido permanentemente. Non fai falta pedir permiso
nin rexistrarse para empregalo; é un servidor público a disposición da
comunidade de localización.

Saúdos,

Nota: unha vez conectado, podes unirte a unha das canles existentes ou
ben crear unha nova fácilmente con /join #nome_da_canle

-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a