Antón Méixome escreveu:
Parabéns, vaia tochiño de localización

Obrigado
Deberías actualizar os datos do mesmo modo que se debería actualizar o
wiki de Trasno ao respecto
http://www.videolan.org/developers/i18n/

Nom, nom "deveria". Tampouco o poderia fazer... Nom obtivem resposta do tradutor anterior nem dos responsáveis do projecto; aliás o estado da traduçom sim que está actualizado.
Por reunir info que non está no wiki
Para VLC a localización como se envía? por correo a vlc-de...@videolan.org?

em princípio, simplesmente informando em:
translat...@videolan.org
para que incluam a actualizaçom
2009/10/23 Gonçalo Cordeiro <gonz...@tagenata.com>:
Gente,
reparei agora em que o VLC conta com umha página dentro de Trasno.
Esta é para informar de que estou levando a actualizaçom do VLC desde a v.
1.0.1
Neste momento está pronta a ser publicada a v1.0.3.
As diferentes versons estám também em:
http://repositorio.tagenata.net/doku.php?id=videolan
mas nom virám a estar, necessariamente.
Agradece-se a actualizaçom da página em Trasno.
Um saúdo,
Gonçalo
--
TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN S. COOP. GALEGA (Rúa de Ponferrada, 8 
entreplanta B 15707. Santiago de Compostela), infórmao/a de que o seu enderezo 
de correo electrónico e o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite 
serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, co fin de 
xestionar a axenda de contactos da nosa empresa e para o envío de comunicacións 
comerciais e/ou persoais por vía electrónica. Vostede poderá, en calquera 
momento, exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición 
nos termos establecidos na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter persoal (LOPD 15/1999), dirixindo un escrito ao enderezo antes 
nomeado. Tamén lle comunicamos que a información incluída neste correo 
electrónico é confidencial pois é para uso exclusivo da persoa destinataria 
arriba mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa destinataria, 
informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera utilización, 
divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen autorización 
expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta mensaxe por erro, 
pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta mesma vía e proceda á 
súa eliminación.

<<attachment: gonzalo.vcf>>

Responderlle a