> Pareceme que o que mellor acae é
> Computer language translation → Conversión de linguaxes de
> programación/computación/computador no canto de empregar o literal
> "tradución" por translatios.

Absolutamente, si. A idea é a de transcribir a outra linguaxe, servir de 
ponte. Así que, conversor vai ben, IMO
  • [dubida] Miguel Bouzada
    • Re: [dubida] Miguel Branco

Responderlle a