Pódese facer unha instalación e probámolo ?

Parece ir moitísimo mello que en versións anteriores

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signatureResponderlle a