Acabo de rematar a tradución da RC 2 de Pootle.
http://pootle.locamotion.org/gl/pootle/

Xunto co flamengo e o éuscaro somos as 3 linguas que o teñen ao 100% (máis que 
o afrikaans dos desenvolvedores :-D

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Responderlle a