O Martes, 15 de Decembro de 2009 12:54:23 Leandro Regueiro escribiu:
> 
> Igual "optimizado" vale. Entendo que é que quitas todo o que se
> compila cando se compila en modo depuración.

Chaaaachi, entón resulta que as opcións de optimización que se lle pasan o 
compilador (-o1...n, iirc) fan isto e non outra cousa, non?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a