O Luns, 21 de Decembro de 2009 22:57:55 Miguel Branco escribiu:
> Compráceme informar de que:
> 
> A «Asociación Cultural para a Galeguización de Software Libre Proxecto
>  Trasno» con domicilio social no nº 28 da rúa A Plaza, Figueroa, Abegondo
>  (A Coruña) foi inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº
>  2009/013660-1 (SC) e asignóuselle o NIF G70234315, co cal a asociación
>  queda legalmente constituída.
> 
> A asociación, sen ánimo de lucro, representa legal e economicamente ao
> Proxecto Trasno e, en xeral, pretende ser a entidade que axude e soporte á
> comunidade de localizadores ao galego.
> 
> Animo a todos aqueles que estiverades a localizar ou a axudar na
>  localización de software libre ao galego, ou a todos os desexedes facelo,
>  a vos asociar, participar nas decisións da asociación e contribuír nos
>  obxectivos que nos marcamos. Sodes máis que benvidos.
> 
> Tedes esta información ampliada en  http://trasno.net/trasno:asociacion
> 
> Atentamente,
> 
> Miguel Branco
> 
E como vai o do NIF ?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.Responderlle a