> >  o NIF G70234315, co cal a asociación queda legalmente constituída.
> E como vai o do NIF ?

Ese NIF xa é o definitivo. 

Responderlle a