Isto é para subir a KDE, se ninguén o traduciu xa. (reenvío)

Attachment: messages.tar.gz
Description: application/compressed-tarResponderlle a