Na interface, no exercicio "Identificar o intervalo", aparece "Menor segunda", 
"Maior segunda", "Xusta cuarta", etc. (a orde das palabras é ao revés).

Podería alguén corrixir isto?

Xosé

Responderlle a