Ola,

Aproveitando que tedes experiencia na publicación de glosarios
terminolóxicos en formato TBX, quería preguntarvos qué aplicación usades
para xerar os ficheiros .tbx e de que estrutura de datos partides.

Isto vén a conto de que nas vindeiras semanas imos editar uns "Termos
básicos de arquitectura de computadores" (676 conceptos) e queriamos
difundilo baixo licenza Creative Commons e en formatos .pdf e tbx.

Usando a aplicación mrc2tbx elaboramos unha primeira versión en formato
tbx-basic, e agradeceríavos que lle botarades un ollo a unha mostra do
ficheiro (engádoa a seguir) e me dixésedes se lle vedes algún erro
relevante.

Mil grazas

Xusto
SNL da USC

---Mostra do ficheiro tbx-------------------

<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE martif SYSTEM "TBXBasiccoreStructV02.dtd">
<martif type="TBX-Basic-V1" xml:lang="gl">
<martifHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>termbase from MRC file</title>
</titleStmt>
<sourceDesc>
<p>generated by mrc2tbx version 3.3</p>
</sourceDesc>
<sourceDesc>
<p>Antelo Suárez, E.; X. A. Rodríguez Río (2012) Termos esenciais de
arquitectura de computadores. Santiago de Compostela : Universidade</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<p type="DCSName">TBXBasicXCSV02.xcs</p>
</encodingDesc>
</martifHeader>
<text>
<body>
<termEntry id="C001">
<descripGrp>
    <descrip type="subjectField">Sistemas de interconexión</descrip>
</descripGrp>
<langSet xml:lang="gl">
<tig id="C001gl1">
<term>acceso directo a memoria remota</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
<termNote type="grammaticalGender">masculine</termNote>
</tig>
<tig id="C001gl2">
<term>RDMA</term>
<termNote type="termType">abbreviation</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">other</termNote>
<termNote type="grammaticalGender">masculine</termNote>
</tig>
</langSet>
<langSet xml:lang="es">
<tig id="C001es1">
<term>acceso directo a memoria remota</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
<tig id="C001es2">
<term>RDMA</term>
<termNote type="termType">abbreviation</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">other</termNote>
</tig>
</langSet>
<langSet xml:lang="en">
<tig id="C001en1">
<term>RDMA</term>
<termNote type="termType">abbreviation</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">other</termNote>
</tig>
<tig id="C001en2">
<term>remote direct memory access</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
</langSet>
</termEntry>
<termEntry id="C002">
<descripGrp>
    <descrip type="subjectField">Procesador. Memoria caché</descrip>
</descripGrp>
<langSet xml:lang="gl">
<tig id="C002gl1">
<term>acceso non uniforme a memoria</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
<termNote type="grammaticalGender">masculine</termNote>
</tig>
<tig id="C002gl2">
<term>arquitectura NUMA</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
<termNote type="grammaticalGender">feminine</termNote>
</tig>
</langSet>
<langSet xml:lang="es">
<tig id="C002es1">
<term>acceso no uniforme a memoria</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
<tig id="C002es2">
<term>arquitectura NUMA</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
<tig id="C002es3">
<term>NUMA</term>
<termNote type="termType">abbreviation</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">other</termNote>
</tig>
</langSet>
<langSet xml:lang="en">
<tig id="C002en1">
<term>non-uniform memory access</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
<tig id="C002en2">
<term>non-uniform memory architecture</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
<tig id="C002en3">
<term>NUMA</term>
<termNote type="termType">abbreviation</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">other</termNote>
</tig>
</langSet>
</termEntry>
<termEntry id="C003">
<descripGrp>
    <descrip type="subjectField">Procesador. Memoria caché</descrip>
</descripGrp>
<langSet xml:lang="gl">
<tig id="C003gl1">
<term>acerto de escritura na memoria caché</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
<termNote type="grammaticalGender">masculine</termNote>
</tig>
</langSet>
<langSet xml:lang="es">
<tig id="C003es1">
<term>acierto de escritura en la caché</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
<tig id="C003es2">
<term>acierto de escritura en la memoria caché</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
</langSet>
<langSet xml:lang="en">
<tig id="C003en1">
<term>write cache hit</term>
<termNote type="termType">fullForm</termNote>
<termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
</tig>
</langSet>
</termEntry>
[...]
</body>
</text>
</martif>


_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a