Boas,

O Martes, 27 de Maio de 2014 00:49:56 Antón Méixome escribiu:
> A regra "canónica" é moi simple.
> 
> As abreviacións teñen dúas regras de ortografía que en realidade é
> unha única regra pero complementaria
> 
> - abreviaturas → sempre levan punto e os elementos separados
> - siglas → nunca levan puntos e os elementos deben aparecer xuntos
> 
> O que non hai (o que non debe haber) en xeral é abreviaturas xuntas
> con puntos ou sen eles ou siglas con espazos.O quid da cuestión é
> distinguir cando estamos ante unha sigla ou ante unha abreviatura.
> Xeralmente, cando les as palabras completas (é dicir cando deconstrúes
> as abreviación ao lela) entón estás ante unha abreviatura, cando se le
> como unha palabra nova, tal cal entón tes unha sigla:
> 
> Ex: EE.UU. (abreviación) // USA (sigla)

Isto deixoume un pouco confundido. Dis que as abreviacións deberían levar os 
elementos separados, pero no exemplo que das non pos espazos. Debería ser
EE. UU.?

> Pode haber algunha excepción no caso de abreviaturas tradicionais moi
> consolidadas que sigan outras regras  (por exemplo c/ para «conta
> bancaria»)
> 
> O tema pode complicarse aínda moito máis con acrónimos, latinismos,
> estranxeirismos, unidades de medida (símbolos), argot profesional,
> etc.
> 
> Non hai ningunha fonte definitiva canónica porque non existe unha
> estilística oficial da lingua galega. As Normas só actúan respecto da
> morfoloxía e logo o vocabulario está no DRAG (é a única fonte
> definitiva a este respecto pero na maioría dos casos non aparecen
> recollidas). Esa é a razón pola cal as Universidades sacaron as súas
> "normas" pero desgrazadamente neste aspecto son contraditorias entre
> si.
> 
> O consenso actual entre profesionais é este que eu che digo e que
> segue mais ou menos cabalmente as normas da USC do ano 2007 (obra de
> Xusto R. Río) que por algo quen dá primeiro, dá dúas veces :-)
> 
> 2014-05-26 18:03 GMT+02:00 Adrián Chaves Fernández 
<adriyeticha...@gmail.com>:
> > Reenviando por se acaso.
> > 
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>
> > Date: 2014-05-26 7:55 GMT+02:00
> > Subject: [Hunspell] Debe haber un espazo entre os sintagmas de
> > abreviaturas? To: proxecto@trasno.net
> > 
> > 
> > No módulo da comunidade temos moitas entradas de abreviaturas que non
> > levan espazo entre os seus sintagmas. Algúns exemplos (hai moitos máis):
> > 
> > 
> > 
> > conx.il.
> > 
> > D.E.P. po:abreviatura # descanse en paz
> > 
> > Emmo.Sr. po:abreviatura # eminentísimo señor
> > 
> > e.p.d. po:abreviatura # en paz descanse
> > 
> > E.P.D. po:abreviatura # en paz descanse
> > 
> > 
> > 
> > Agora mesmo estou facendo limpeza do módulo da comunidade, creando novos
> > módulos a partir de fontes “oficialistas” ou “pro-RAG” como os proxectos
> > da Fundación WikiMedia, e documentos (de universidades, de concellos, e
> > incluso un de Microsoft) que vou atopando que inclúen vocabulario como
> > abreviaturas, siglas, símbolos, topónimos, etc.
> > 
> > 
> > 
> > O caso é que din cun documento da UDC, «Criterios para o uso da lingua»,
> > que na súa edición de 2007¹ ten as abreviaturas unhas con espazos («p.
> > ex.») e outras sen espazos («p.n.», «e.p.d.»), pero que na edición de
> > 2012² parece ter todas as abreviaturas con espazos («e. p. d.», «p.
> > ex.»). A raíz disto intentei descubrir cales son os criterios neste
> > sentido no galego, e o único que atopei foi o seguinte na páxina de
> > criterios lingüísticos sobre abreviación da propia UDC³:
> > 
> > 
> > 
> > «O espazo que separa as palabras dun sintagma debe manterse na forma
> > abreviada, xa que cada unha delas redúcese independentemente.»
> > 
> > 
> > 
> > Gustaríame saber se debemos aplicar no Hunspell ese mesmo criterio co
> > vocabulario da comunidade (o que de momento non vai apoiado por fontes
> > alleas a nós), ou se debemos manter as abreviaturas sen espazos. Porque
> > no módulo da comunidade temos moitas entradas deste tipo sen espazos que
> > parecen sacadas do documento da UDC de 2007, e para as que non dou
> > atopado un documento que as apoie dado que da UDC só uso a última
> > versión do documento de «Criterios para o uso da lingua», a do 2012.
> > 
> > 
> > 
> > Que pensades? Sabedes dalgunha outra fonte pro-RAG que confirme ou
> > desminta a norma sobre os espazos entre sintagmas da UDC?
> > 
> > 
> > 
> > —
> > 
> > ¹
> > http://www.concellodezas.org/linguazas/documentos/criterios_uso_lingua.p
> > df
> > 
> > ² http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Criterios_lingua.pdf
> > 
> > ³
> > https://www.usc.es/gl/servizos/snl/asesoramento/fundamentos/criterios/abr
> > eviacion.html
> > 
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> 
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a