A regra "canónica" é moi simple.

As abreviacións teñen dúas regras de ortografía que en realidade é
unha única regra pero complementaria

- abreviaturas → sempre levan punto e os elementos separados
- siglas → nunca levan puntos e os elementos deben aparecer xuntos

O que non hai (o que non debe haber) en xeral é abreviaturas xuntas
con puntos ou sen eles ou siglas con espazos.O quid da cuestión é
distinguir cando estamos ante unha sigla ou ante unha abreviatura.
Xeralmente, cando les as palabras completas (é dicir cando deconstrúes
as abreviación ao lela) entón estás ante unha abreviatura, cando se le
como unha palabra nova, tal cal entón tes unha sigla:

Ex: EE.UU. (abreviación) // USA (sigla)

Pode haber algunha excepción no caso de abreviaturas tradicionais moi
consolidadas que sigan outras regras  (por exemplo c/ para «conta
bancaria»)

O tema pode complicarse aínda moito máis con acrónimos, latinismos,
estranxeirismos, unidades de medida (símbolos), argot profesional,
etc.

Non hai ningunha fonte definitiva canónica porque non existe unha
estilística oficial da lingua galega. As Normas só actúan respecto da
morfoloxía e logo o vocabulario está no DRAG (é a única fonte
definitiva a este respecto pero na maioría dos casos non aparecen
recollidas). Esa é a razón pola cal as Universidades sacaron as súas
"normas" pero desgrazadamente neste aspecto son contraditorias entre
si.

O consenso actual entre profesionais é este que eu che digo e que
segue mais ou menos cabalmente as normas da USC do ano 2007 (obra de
Xusto R. Río) que por algo quen dá primeiro, dá dúas veces :-)
2014-05-26 18:03 GMT+02:00 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>:
> Reenviando por se acaso.
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>
> Date: 2014-05-26 7:55 GMT+02:00
> Subject: [Hunspell] Debe haber un espazo entre os sintagmas de abreviaturas?
> To: proxecto@trasno.net
>
>
> No módulo da comunidade temos moitas entradas de abreviaturas que non levan
> espazo entre os seus sintagmas. Algúns exemplos (hai moitos máis):
>
>
>
> conx.il.
>
> D.E.P. po:abreviatura # descanse en paz
>
> Emmo.Sr. po:abreviatura # eminentísimo señor
>
> e.p.d. po:abreviatura # en paz descanse
>
> E.P.D. po:abreviatura # en paz descanse
>
>
>
> Agora mesmo estou facendo limpeza do módulo da comunidade, creando novos
> módulos a partir de fontes “oficialistas” ou “pro-RAG” como os proxectos da
> Fundación WikiMedia, e documentos (de universidades, de concellos, e incluso
> un de Microsoft) que vou atopando que inclúen vocabulario como abreviaturas,
> siglas, símbolos, topónimos, etc.
>
>
>
> O caso é que din cun documento da UDC, «Criterios para o uso da lingua», que
> na súa edición de 2007¹ ten as abreviaturas unhas con espazos («p. ex.») e
> outras sen espazos («p.n.», «e.p.d.»), pero que na edición de 2012² parece
> ter todas as abreviaturas con espazos («e. p. d.», «p. ex.»). A raíz disto
> intentei descubrir cales son os criterios neste sentido no galego, e o único
> que atopei foi o seguinte na páxina de criterios lingüísticos sobre
> abreviación da propia UDC³:
>
>
>
> «O espazo que separa as palabras dun sintagma debe manterse na forma
> abreviada, xa que cada unha delas redúcese independentemente.»
>
>
>
> Gustaríame saber se debemos aplicar no Hunspell ese mesmo criterio co
> vocabulario da comunidade (o que de momento non vai apoiado por fontes
> alleas a nós), ou se debemos manter as abreviaturas sen espazos. Porque no
> módulo da comunidade temos moitas entradas deste tipo sen espazos que
> parecen sacadas do documento da UDC de 2007, e para as que non dou atopado
> un documento que as apoie dado que da UDC só uso a última versión do
> documento de «Criterios para o uso da lingua», a do 2012.
>
>
>
> Que pensades? Sabedes dalgunha outra fonte pro-RAG que confirme ou desminta
> a norma sobre os espazos entre sintagmas da UDC?
>
>
>
> —
>
> ¹ http://www.concellodezas.org/linguazas/documentos/criterios_uso_lingua.pdf
>
> ² http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Criterios_lingua.pdf
>
> ³
> https://www.usc.es/gl/servizos/snl/asesoramento/fundamentos/criterios/abreviacion.html
>
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a