W dniu nie, 07.04.2019 o godzinie 10∶04 -0400, użytkownik Rodrigo
Cortes napisał:
> Somebody have or know a tzdata update rpm for centos5?

The last one from CentOS:
wget 
http://vault.centos.org/5.11/os/x86_64/CentOS/tzdata-2014e-1.el5.x86_64.rpm
rpm -Fvh tzdata-2014e-1.el5.x86_64.rpm


-- 
Pozdrawiam/Regards,
mgr inż. Aleksander Podsiadły
starszy informatyk
Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
tel:  +48 413737002 ext. 119
fax:  +48 413737024
mail:  a...@mniow.pl
    a...@mniow.eu
jid:  a...@jabber.mniow.pl
gg:   9150578


Reply via email to