W dniu nie, 07.04.2019 o godzinie 17∶27 +0200, użytkownik Aleksander
Podsiadły napisał:
> The last one from CentOS:

For version 2019a you need Java 7, I don't know is it possibile to
compile it on CentOS 5.

-- 
Pozdrawiam/Regards,
mgr inż. Aleksander Podsiadły
starszy informatyk
Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
tel:  +48 413737002 ext. 119
fax:  +48 413737024
mail:  a...@mniow.pl
    a...@mniow.eu
jid:  a...@jabber.mniow.pl
gg:   9150578


Reply via email to