Més d'un Servidor X en un PC

2006-02-15 Conversa Josep Molero i Puig
Encara m'estic barallant amb les X remotes. D'entrada, un parell de preguntes : a) En un únic PC, hi pot haver més d'un servidor X corrent alhora (sense fer servir vnc ni res per l'estil) ?? b) Des de l'entorn gràfic (amb DISPLAY 0) faig un CTRL-F1 i obro una sessió nova, en mode text. Aquí,

Re: Més d'un Servidor X en un PC

2006-02-15 Conversa Manel Martínez de Arcos
En/na Josep Molero i Puig ha escrit: Encara m'estic barallant amb les X remotes. D'entrada, un parell de preguntes : a) En un únic PC, hi pot haver més d'un servidor X corrent alhora (sense fer servir vnc ni res per l'estil) ? Un servidor pot tenir moltes sessions X obertes remotament