Re: הצעת עבודה - linux + vmware

2013-04-25 חוט Doron Ofek

 
 

 וגם ההם שמייצרים מערכת הפעלה שהיא לא לינוקס .. מחפשים איש לינוקס.
 
 אבל אני לא יעשה את זה לאף אחד ... אלא אם מישהו ממש מרגיש צורך עז
 לעבוד בחברה מרדמונד . 
 
  דורון 
 
 
 On 04/25/2013 10:16 PM, Doron Ofek wrote:


 
 
 היי , 
 
 לאחת  מיצרניות החומרה המוכרות דרוש איש system linux + vmware ברמה
 גבוהה . 
 אם מישהו מעוניין , זקוק , בא לו וכו' שיפנה אליי ואני אחבר . 
 כאמור הם מחפשים מישהו שמכיר את הדברים לעומק , ולא מישהו שרק התקין
 linux על vmware בבית.. 
 
   דורון 
 
 
 
 
 
 ___
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions


 

___
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

Re: הצעת עבודה - linux + vmware

2013-04-25 חוט Ram on Agmon
אילו הייתי פנוי, המשרה של פיציסופט הייתה מאוד קורצת לי. תחשוב על זה, כל
היום לשבת בפיציסופט וכל הזמן להגיד איזה מגניב הפייצר הזה ואיזה מגניב הפייצר
הזה שיש בלינוקס. (רעננה או הרצליה פיתוח?)

אגב, לדעתי פיציסופט כיום הרבה פחות מפחידים מאשר חברות שהן רשע אמיתי, כמו
פייספוק או אולי אפילו גוגל. נכון, פיציסופט פגעה בהתקדמות הטכנולוגיות
ובכלכלה העולמית. מאידך, זה כלום לעומת הפגיעה בפרטיות של גוגל והפוק.

2013/4/25 Doron Ofek do...@ofek.biz


 וגם ההם שמייצרים מערכת הפעלה שהיא לא לינוקס .. מחפשים איש לינוקס.
 אבל אני לא יעשה את זה לאף אחד ... אלא אם מישהו ממש מרגיש צורך עז לעבוד
 בחברה מרדמונד .

 דורון


 On 04/25/2013 10:16 PM, Doron Ofek wrote:

 היי ,

 לאחת מיצרניות החומרה המוכרות דרוש איש system linux + vmware ברמה גבוהה .
 אם מישהו מעוניין , זקוק , בא לו וכו' שיפנה אליי ואני אחבר .
 כאמור הם מחפשים מישהו שמכיר את הדברים לעומק , ולא מישהו שרק התקין linux על
 vmware בבית..

  דורון
 ___
 Discussions mailing 
 listdiscussi...@hamakor.org.ilhttp://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions ___
 Discussions mailing list
 Discussions@hamakor.org.il
 http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

___
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

Re: הצעת עבודה - linux + vmware

2013-04-25 חוט Shachar Shemesh
On 04/25/2013 10:51 PM, Ram on Agmon wrote:
 אילו הייתי פנוי, המשרה של פיציסופט הייתה מאוד קורצת לי. תחשוב על זה,
 כל היום לשבת בפיציסופט וכל הזמן להגיד איזה מגניב הפייצר הזה ואיזה
 מגניב הפייצר הזה שיש בלינוקס. (רעננה או הרצליה פיתוח?)

 אגב, לדעתי פיציסופט כיום הרבה פחות מפחידים מאשר חברות שהן רשע אמיתי
אני מסכים, אבל it's not for lack of trying.

זה שה-one trick שלהם הפסיק לעבוד (אחרי כמעט 20 שנה) לא אומר שהם לא פחות
רשעים, אולי אפילו להיפך. תרגילי הפטנטים שלהם מלאחרונה בפירוש לא נכללים
בקטגוריה של משחק הוגן.

גוגל אכן יותר מפחידה מהם, ובאותה הנשימה, חברה שאני כן רואה את עצמי עובד בה.

שחר

-- 
Shachar Shemesh

___
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions