Re: [Kannada STF-30278] 8/9/10th Std SA 1 Q. P. & Blue Print Sep-2019

2019-09-11 Thread Chinmayi. R.Gowda Appichinnu
Thank u sir. On Wed, Sep 11, 2019, 9:37 PM anju sm wrote: > ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ > > On Sep 11, 2019 5:40 PM, "Raveesh kumar b" wrote: > >> -- >> ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. >> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು >> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ >> ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ >> ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ >> ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮ >>

Re: [Kannada STF-30279] 2019 - 8 - 9-10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.

2019-09-11 Thread manjula annigeri
ನಾಲ್ಕು +ಮಡಿ = ನಾಲ್ಮಡಿ>ನಾಲ್ವಡಿ .ಸರ್ On Wed 11 Sep, 2019, 9:36 PM anju sm, wrote: > ದನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ > > On Sep 10, 2019 7:34 PM, "puneethmk50" wrote: > >> ನಾಲ್ವಡಿ ಪದವನ್ನು ನಾಲ್ಕು+ಮಡಿ=ನಾಲ್ವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಂಧಿ >> ಪದವೆಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಸಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಸ ಪದವಾಗಿ ನೋಡುವುದೇ

Re: [Kannada STF-30281] 8/9/10th Std SA 1 Q. P. & Blue Print Sep-2019

2019-09-11 Thread Ravindranathachari Ravidranathachari
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲಾಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ. On Sep 11, 2019 5:46 PM, "vishvanath kr" wrote: > thanku sir > > On Wed 11 Sep, 2019, 5:40 PM Raveesh kumar b, wrote: > >> -- >> ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. >> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು >> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ >> ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ >> ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ >> ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ

[Kannada STF-30282] Re:

2019-09-11 Thread Raveesh kumar b
Good morning On Thu, 12 Sep 2019 08:56 manjula annigeri, wrote: > ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ > > On Thu 12 Sep, 2019, 8:54 AM manjula annigeri, > wrote: > >> ನಾಲ್ಕು +ಮಡಿ = ನಾಲ್ಮಡಿ>ನಾಲ್ವಡಿ .ಸರ್ >> >> On Wed 11 Sep, 2019, 9:36 PM anju sm, wrote: >> >>> ದನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ >>> >>> On Sep 10, 2019 7:34 PM,

Re: [Kannada STF-30280] 2019 - 8 - 9-10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.

2019-09-11 Thread manjula annigeri
ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ On Thu 12 Sep, 2019, 8:54 AM manjula annigeri, wrote: > ನಾಲ್ಕು +ಮಡಿ = ನಾಲ್ಮಡಿ>ನಾಲ್ವಡಿ .ಸರ್ > > On Wed 11 Sep, 2019, 9:36 PM anju sm, wrote: > >> ದನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ >> >> On Sep 10, 2019 7:34 PM, "puneethmk50" wrote: >> >>> ನಾಲ್ವಡಿ ಪದವನ್ನು ನಾಲ್ಕು+ಮಡಿ=ನಾಲ್ವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ

Re: [Kannada STF-30265] ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

2019-09-11 Thread Sumitra Goudar
OK sir On Wed, 11 Sep 2019, 12:30 pm praveenahp pawar, wrote: > > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. > - > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform > 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು

Re: [Kannada STF-30266] 10th Kannada as 1 question paper

2019-09-11 Thread Harishrmslucky Rmslucky
thank u sr On Thu, Sep 5, 2019 at 12:52 PM Ramesh Kanakatte < rameshkanakatte8...@gmail.com> wrote: > Friend here I am sending a mid term question paper for 10 standard. Please > view and comment about the paper. > > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು

Re: [Kannada STF-30268] 8/9/10th Std SA 1 Q. P. & Blue Print Sep-2019

2019-09-11 Thread vishvanath kr
thanku sir On Wed 11 Sep, 2019, 5:40 PM Raveesh kumar b, wrote: > -- > ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. > ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ > ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ > ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ > ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮ > > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ

[Kannada STF-30269] Fwd: [KSPUCL-IT '1187'] SA1 ಮತ್ತು FA2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ & ಗಣಿತ ಸಂಘದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

2019-09-11 Thread Sunil Krishnashetty
8ನೇ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ SA1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 6ನೇ 7ನೇ 8ನೇ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ FA2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗಣಿತ ಸಂಘದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ == 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ SA1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು https://www.inyatrust.co.in/2016/04/karnataka-sslc10th-mid-termsa1-previous.html

Re: [Kannada STF-30273] 10th Kannada as 1 question paper

2019-09-11 Thread UMESHA M.K.
ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತದ್ಧಿತಾಂತ, ಕೃದಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. On Thu, Sep 5, 2019, 12:51 PM Ramesh Kanakatte < rameshkanakatte8...@gmail.com wrote: > Friend here I am sending a mid term question paper for 10 standard. Please > view and comment about the paper. > > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ

Re: [Kannada STF-30270] 2019 - 8 - 9-10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.

2019-09-11 Thread lokesh hegde
ನಾಲ್ + ಮಡಿ ಪ ಬ ಮ ಗಳಿಗೆ ವ ಕಾರ ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ On Wed, 11 Sep 2019, 9:02 am harishchandra koteshwara, < harishchandra.k...@gmail.com> wrote: > ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು > > On Sep 5, 2019 1:05 AM, "Raveesh kumar b" wrote: > >> ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಗುರು ವೃಂದದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾರ್ದಿಕ >>

Re: [Kannada STF-30272] 8/9/10th Std SA 1 Q. P. & Blue Print Sep-2019

2019-09-11 Thread yeriswamy a
ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರವೀಶ್ ಸರ್ 11 ಸೆಪ್ಟೆಂ 2019, ಬುಧ 17:40 ದಿನಾಂಕದಂದು Raveesh kumar b ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: > -- > ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. > ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ > ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ > ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ > ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮ > > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ

Re: [Kannada STF-30271] 8/9/10th Std SA 1 Q. P. & Blue Print Sep-2019

2019-09-11 Thread Shankaregowda B
THANKS SIR On Wed, Sep 11, 2019 at 5:46 PM vishvanath kr wrote: > thanku sir > > On Wed 11 Sep, 2019, 5:40 PM Raveesh kumar b, wrote: > >> -- >> ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. >> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು >> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ >> ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ >> ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ >> ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮

Re: [Kannada STF-30276] 2019 - 8 - 9-10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.

2019-09-11 Thread anju sm
ದನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ On Sep 10, 2019 7:34 PM, "puneethmk50" wrote: > ನಾಲ್ವಡಿ ಪದವನ್ನು ನಾಲ್ಕು+ಮಡಿ=ನಾಲ್ವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಂಧಿ > ಪದವೆಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಸಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಸ ಪದವಾಗಿ ನೋಡುವುದೇ > ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. > ನಾಲ್ಕು ಎಂಬುದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಮತ್ತು ಮಡಿ ಎಂಬುದು ನಾಮಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು

Re: [Kannada STF-30277] 8/9/10th Std SA 1 Q. P. & Blue Print Sep-2019

2019-09-11 Thread anju sm
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ On Sep 11, 2019 5:40 PM, "Raveesh kumar b" wrote: > -- > ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. > ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ > ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ > ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ > ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮ > > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ

Re: [Kannada STF-30274] 2019 - 8 - 9-10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.

2019-09-11 Thread puneethmk50
ನಾಲ್+ಮಡಿ=ನಾಲ್ವಡಿ ಎಂದು ಪದ ಬಿಡಿಸಿದರೆ'ನಾಲ್' ಎಂಬ  ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಧಿದೋಷ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? Sent from my Samsung Galaxy smartphone. Original message From: lokesh hegde Date: 11/09/2019 7:25 p.m. (GMT+05:30) To: kannadastf@googlegroups.com Subject: Re:

Re: [Kannada STF-30275] ಪಾರವಾಳ ಹಾಡು

2019-09-11 Thread veerabhadra b s
dhanyavadagalu sr On Sun 9 Jun, 2019, 10:18 AM Nagarajappa pakkeerappa, wrote: > ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ > > Nagarajappa.p > > On 31 Jul 2018 8:15 am, "Sangappa nishti" wrote: > >> -- >> --- >> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. >> - >>