Re: [Oscc-discuss] [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE UNTUK ZON PANTAI TIMUR

2012-07-04 Terurut Topik Ghazali Bin Ismail
Salam Sejahtera,

Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih diatas jemputan ini, 
walaubagaimana pun Jabatan ini tidak dapat menghantar peserta memandang 
kakitangan sedia ada sedang terlibat aktiviti lain di luar pejabat. Pihak kami 
akan berusaha dan kami berharap akan dapat turut serta untuk program-program 
yang akan datang seumpama ini.

Sekian, terima kasih
Ghazali Ismail
ICT, AELB

From: oscc-announce-boun...@lists.oscc.org.my 
[mailto:oscc-announce-boun...@lists.oscc.org.my] On Behalf Of OSCC Announcements
Sent: Tuesday, July 03, 2012 7:04 PM
To: oscc-annou...@lists.oscc.org.my
Subject: [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC 
PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE UNTUK 
ZON PANTAI TIMUR

JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE 
SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE ZON PANTAI TIMUR

Adalah dengan hormatnya saya menarik perhatian YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. 
Dr./Tuan/Puan kepada perkara di atas.

2.Adalah dimaklumkan bahawa Pelan Induk OSS Sektor Awam Fasa III – Self 
Reliance telah dilancarkan pada 29 November 2011 bersempena dengan Persidangan 
CIO dan MyGOSSCON 2011. Satu Seminar Regional dan Klinik Produk OSCC akan 
diadakan bagi memberi pendedahan yang lebih mendalam tentang Program OSS Sektor 
Awam Fasa III - Self Reliance kepada Agensi-agensi Sektor Awam khususnya bagi 
Zon Pantai Timur (iaitu Terengganu, Pahang dan Kelantan). Butiran Seminar dan 
Klinik Produk adalah seperti berikut:

Seminar Regional Klinik Produk OSCC Zon Pantai Timur
Tarikh : 11 12 Julai 2012 (Rabu dan Khamis)
Masa : 8.30 pagi hingga 5.30 petang
Tempat : Dewan Berlian, Permai Hotel Kuala Terengganu, Jalan Sultan 
Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu.

3.Seminar dan Klinik ini diadakan bagi mencapai objektif berikut:

a) Menerangkan objektif dan strategi Program OSS Sektor Awam Fasa 
III - Self Reliance kepada Agensi dan kumpulan sasaran;
b) Menerangkan polisi dan garis panduan pelaksanaan Program OSS 
Sektor Awam Fasa III - Self Reliance;
c) Mempromosi produk dan perkhidmatan OSCC;
d) Mengiktiraf kejayaan dan menggalakkan pelaksanaan OSS; dan
e) Menggalakkan perkongsian dan kolaborasi dalam pelaksanaan dan 
pembangunan OSS.
4. Sehubungan dengan itu, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan adalah 
dijemput menghadiri Seminar dan Klinik dan/atau menghantar seorang wakil 
sekiranya tidak dapat menghadiri. Kerjasama juga dipohon bagi mengisi dan 
mengembalikan Borang Jawapan Kehadiran seperti di LAMPIRAN A selewat-lewatnya 
pada 5 Julai 2012 (Khamis) sebelum jam 12:00 tengahari.

5. Sebarang pertanyaan mengenai program ini, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. 
Dr./Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut:

 1. Puan Isnormaria Ishak
emel : ma...@mampu.gov.mymailto:anan...@mampu.gov.my
No. Telefon : 03-8872 5112 / 012-328 3729

 1. Cik Siti Asiah Salihudin
emel : sitias...@oscc.org.mymailto:sitias...@oscc.org.my
No. Telefon : 019-253 1872.

 1. Puan Mazliah binti Jamaluddin
emel : mazl...@oscc.org.mymailto:mazl...@oscc.org.my
No Telefon : 017 6419931
6.  Kerjasama daripada pihak YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan bagi 
menjayakan program ini, saya dahului dengan ucapan terima kasih.Sekian.

“BERSAMA MELAKSANA TRANSFORMASI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScannerhttp://www.mailscanner.info/, and is
believed to be clean.

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

___
OSCC Knowledge Bank Mailing List

* To visit MAMPU Opensource on the web, go to: 
http://opensource.mampu.gov.my

* To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: 
http://www.oscc.org.my
  
* To unsubscribe from this group, please go here:
 http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-discuss

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce 
OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. 

The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings 
strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia.

Re: [Oscc-discuss] [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE UNTUK ZON PANTAI TIMUR

2012-07-04 Terurut Topik Faridah Mohamad

Salam, 

Adakah jemputan ini disasarkan kepada agensi di Wilayah Persekutuan juga? 

Terima kasih. Faridah Mohamad 
KPSU(BPM)A 
Bahagian Pengurusan Maklumat 
Kementerian Wilayah Persekutuan Kesejahteraan Bandar 
  

- Original Message -

From: OSCC Announcements oscc-annou...@lists.oscc.org.my 
To: oscc-annou...@lists.oscc.org.my 
Sent: Tuesday, 3 July, 2012 7:03:32 PM 
Subject: [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC 
PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE UNTUK 
ZON PANTAI TIMUR 

JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE 
SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE ZON PANTAI TIMUR 

Adalah dengan hormatnya saya menarik perhatian YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. 
Dr./Tuan/Puan kepada perkara di atas. 

2.    Adalah dimaklumkan bahawa Pelan Induk OSS Sektor Awam Fasa III – Self 
Reliance telah dilancarkan pada 29 November 2011 bersempena dengan Persidangan 
CIO dan MyGOSSCON 2011. Satu Seminar Regional dan Klinik Produk OSCC akan 
diadakan bagi memberi pendedahan yang lebih mendalam tentang Program OSS Sektor 
Awam Fasa III - Self Reliance kepada Agensi-agensi Sektor Awam khususnya bagi 
Zon Pantai Timur (iaitu Terengganu, Pahang dan Kelantan).  Butiran Seminar dan 
Klinik Produk adalah seperti berikut: 
  
            Seminar Regional Klinik Produk OSCC Zon Pantai Timur 
            Tarikh : 11 12 Julai 2012 (Rabu dan Khamis) 
            Masa : 8.30 pagi hingga 5.30 petang 
            Tempat : Dewan Berlian, Permai Hotel Kuala Terengganu, Jalan Sultan 
Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu. 

3.    Seminar dan Klinik ini diadakan bagi mencapai objektif berikut: 

             a) Menerangkan objektif dan strategi Program OSS Sektor Awam Fasa 
III - Self Reliance kepada Agensi dan kumpulan sasaran; 
    b) Menerangkan polisi dan garis panduan pelaksanaan Program OSS 
Sektor Awam Fasa III - Self Reliance; 
    c) Mempromosi produk dan perkhidmatan OSCC; 
    d) Mengiktiraf kejayaan dan menggalakkan pelaksanaan OSS; dan 
    e) Menggalakkan  perkongsian dan kolaborasi dalam pelaksanaan dan 
pembangunan OSS. 


4.     Sehubungan dengan itu, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan adalah 
dijemput menghadiri Seminar dan Klinik dan/atau menghantar seorang wakil 
sekiranya tidak dapat menghadiri. Kerjasama juga dipohon bagi mengisi dan 
mengembalikan Borang Jawapan Kehadiran seperti di LAMPIRAN A selewat-lewatnya 
pada 5 Julai 2012 (Khamis) sebelum jam 12:00 tengahari. 

5.     Sebarang pertanyaan mengenai program ini, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. 
Dr./Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut: 

1. Puan Isnormaria Ishak emel : ma...@mampu.gov.my No. Telefon : 03-8872 
5112 / 012-328 3729 


1. 
Cik Siti Asiah Salihudin emel : sitias...@oscc.org.my No. Telefon : 019-253 
1872. 


1. 
Puan Mazliah binti Jamaluddin emel : mazl...@oscc.org.my No Telefon : 017 
6419931 
6.   Kerjasama daripada pihak YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan bagi 
menjayakan program ini, saya dahului dengan ucapan terima kasih. 
  
Sekian. 
“ BERSAMA MELAKSANA TRANSFORMASI” 
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 
-- 
This message has been scanned for viruses and 
dangerous content by MailScanner , and is 
believed to be clean. 
___ 
OSCC Knowledge Bank Mailing List 

*  To visit MAMPU Opensource on the web, go to: 
    http://opensource.mampu.gov.my 

*  To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: 
    http://www.oscc.org.my 
       
*  To unsubscribe from this group, please go here: 
     http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-announce 

OSCC MAMPU Facebook. 

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214 

OSCC MAMPU Google Friend Connect (http://www.oscc.org.my/friendconnect.html) 

Online Archive 
(http://groups.google.com.my/group/oscc-announce) 

OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce 
OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. 

The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings 
strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia. 

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

___
OSCC Knowledge Bank Mailing List

* To visit MAMPU Opensource on the web, go to: 
http://opensource.mampu.gov.my

* To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: 
http://www.oscc.org.my
  
* To unsubscribe from this group, please go here:
 http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-discuss

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce 
OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. 

The implementation of the Malaysian Public Sector OSS 

Re: [Oscc-discuss] [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE UNTUK ZON PANTAI TIMUR

2012-07-04 Terurut Topik hashim
Tuan,

Dukacita dimaklumkan bahawa sayatidak dapat dapat hadir dan tidak dapat 
menghantar wakil sebab tidak mempunyai pegawai yang mencukupi. 

Jemputan tuan saya ucapkan ribuan terima kasih. 

Sekian.

" Berkhidmat Untuk Negara"

Hashim Bin Ramli
Cawangan Audit Teknologi Maklumat
PERKESO
-oscc-announce-boun...@lists.oscc.org.my wrote: - 

To: oscc-annou...@lists.oscc.org.myFrom: OSCC Announcements Sent by: oscc-announce-boun...@lists.oscc.org.myDate: 03/07/2012 07:25PMSubject: [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III SELF RELIANCE UNTUK ZON PANTAI TIMURJEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III SELF RELIANCE ZON PANTAI TIMUR Adalah dengan hormatnya saya menarik perhatian YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan kepada perkara di atas. 2. Adalah dimaklumkan bahawa Pelan Induk OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance telah dilancarkan pada 29 November 2011 bersempena dengan Persidangan CIO dan MyGOSSCON 2011. Satu Seminar Regional dan Klinik Produk OSCC akan diadakan bagi memberi pendedahan yang lebih mendalam tentang Program OSS Sektor Awam Fasa III - Self Reliance kepada Agensi-agensi Sektor Awam khususnya bagi Zon Pantai Timur (iaitu Terengganu, Pahang dan Kelantan). Butiran Seminar dan Klinik Produk adalah seperti berikut:Seminar Regional Klinik Produk OSCC Zon Pantai TimurTarikh : 11 12 Julai 2012 (Rabu dan Khamis)Masa : 8.30 pagi hingga 5.30 petangTempat : Dewan Berlian, Permai Hotel Kuala Terengganu, Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu.3. Seminar dan Klinik ini diadakan bagi mencapai objektif berikut:  a) Menerangkan objektif dan strategi Program OSS Sektor Awam Fasa III - Self Reliance kepada Agensi dan kumpulan sasaran; b) Menerangkan polisi dan garis panduan pelaksanaan Program OSS Sektor Awam Fasa III - Self Reliance; c) Mempromosi produk dan perkhidmatan OSCC; d) Mengiktiraf kejayaan dan menggalakkan pelaksanaan OSS; dan e) Menggalakkan perkongsian dan kolaborasi dalam pelaksanaan dan pembangunan OSS. 


4. Sehubungan dengan itu, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan adalah dijemputmenghadiri Seminar dan Klinik dan/atau menghantar seorang wakil sekiranya tidak dapat menghadiri. Kerjasama juga dipohon bagi mengisi dan mengembalikan Borang Jawapan Kehadiran seperti di LAMPIRAN A selewat-lewatnya pada5 Julai 2012 (Khamis) sebelum jam 12:00 tengahari. 5. Sebarang pertanyaan mengenai program ini, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut: 

Puan Isnormaria Ishak emel : ma...@mampu.gov.my No. Telefon : 03-8872 5112 / 012-328 3729 

Cik Siti Asiah Salihudin emel : sitias...@oscc.org.my No. Telefon : 019-253 1872. 

Puan Mazliah binti Jamaluddin emel : mazl...@oscc.org.my No Telefon : 017 6419931 6. Kerjasama daripada pihak YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan bagi menjayakan program ini, saya dahului dengan ucapan terima kasih. 

Sekian.
BERSAMA MELAKSANA TRANSFORMASI
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA-- This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean. 


___OSCC Knowledge Bank Mailing List* To visit MAMPU Opensource on the web, go to: http://opensource.mampu.gov.my* To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: http://www.oscc.org.my  * To unsubscribe from this group, please go here: http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-announceOSCC MAMPU Facebook.http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214OSCC MAMPU Google Friend Connect (http://www.oscc.org.my/friendconnect.html)Online Archive(http://groups.google.com.my/group/oscc-announce)"OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia."[attachment "Regional Workshop Web Banner-01.jpg" removed by Hashim Ramli/PERKESO][attachment "Lampiran A (Borang Jawapan Kehadiran).pdf" removed by Hashim Ramli/PERKESO]-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by
MailScanner, and is
believed to be clean.


___
OSCC Knowledge Bank Mailing List

* To visit MAMPU Opensource on the web, go to: 
http://opensource.mampu.gov.my

* To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: 
http://www.oscc.org.my
  
* To unsubscribe from this group, please go here:
 http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-discuss

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce 
OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. 

The 

Re: [Oscc-discuss] [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE UNTUK ZON PANTAI TIMUR

2012-07-03 Terurut Topik saiful
jadual penuh untuk setiap zon ada?

2012/7/3 OSCC Announcements oscc-annou...@lists.oscc.org.my

 *JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE
 SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE ZON PANTAI TIMUR *

 Adalah dengan hormatnya saya menarik perhatian YBhg. Datuk/Dato'/YBrs.
 Dr./Tuan/Puan kepada perkara di atas.

 2.Adalah dimaklumkan bahawa Pelan Induk OSS Sektor Awam Fasa III – *Self
 Reliance* telah dilancarkan pada 29 November 2011 bersempena dengan
 Persidangan CIO dan *MyGOSSCON* 2011. Satu *Seminar* *Regional* dan *
 Klinik* *Produk OSCC *akan diadakan bagi memberi pendedahan yang lebih
 mendalam tentang *Program* *OSS* Sektor Awam Fasa III - *Self Reliance*kepada 
 Agensi-agensi Sektor Awam khususnya bagi Zon Pantai Timur (iaitu
 Terengganu, Pahang dan Kelantan). Butiran Seminar dan Klinik Produk adalah
 seperti berikut:

 *Seminar Regional Klinik Produk OSCC Zon Pantai Timur*
 *Tarikh : 11 12 Julai 2012 (Rabu dan Khamis) **
 Masa : 8.30 pagi hingga 5.30 petang
 Tempat : Dewan Berlian, Permai Hotel Kuala Terengganu, Jalan
 Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu.*

 3.Seminar dan Klinik ini diadakan bagi mencapai objektif berikut:

 a) Menerangkan objektif dan strategi Program *OSS *Sektor
 Awam Fasa III - *Self Reliance* kepada Agensi dan kumpulan sasaran;
 b) Menerangkan polisi dan garis panduan pelaksanaan Program *
 OSS* Sektor Awam Fasa III - *Self Reliance;*
 c) Mempromosi produk dan perkhidmatan OSCC;
 d) Mengiktiraf kejayaan dan menggalakkan pelaksanaan* OSS;*dan
 e) Menggalakkan perkongsian dan kolaborasi dalam pelaksanaan
 dan pembangunan *OSS.*

 4. Sehubungan dengan itu, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan
 adalah dijemput menghadiri Seminar dan Klinik dan/atau menghantar seorang
 wakil sekiranya tidak dapat menghadiri. Kerjasama juga dipohon bagi mengisi
 dan mengembalikan Borang Jawapan Kehadiran seperti di *LAMPIRAN 
 A*selewat-lewatnya pada 5 Julai 2012 (Khamis) sebelum jam 12:00 tengahari.

 5. Sebarang pertanyaan mengenai program ini, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs.
 Dr./Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut:

1. Puan Isnormaria Ishak
emel : ma...@mampu.gov.my anan...@mampu.gov.my
No. Telefon : 03-8872 5112 / 012-328 3729


1. Cik Siti Asiah Salihudin
emel : sitias...@oscc.org.my
No. Telefon : 019-253 1872.


1. Puan Mazliah binti Jamaluddin
emel : mazl...@oscc.org.my
No Telefon : 017 6419931

 6.  Kerjasama daripada pihak YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan bagi
 menjayakan program ini, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

 “*BERSAMA MELAKSANA TRANSFORMASI”*

 “*BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”*

 --
 This message has been scanned for viruses and
 dangerous content by *MailScanner* http://www.mailscanner.info/, and is
 believed to be clean.

 ___
 OSCC Knowledge Bank Mailing List

 * To visit MAMPU Opensource on the web, go to:
 http://opensource.mampu.gov.my

 * To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to:
 http://www.oscc.org.my

 * To unsubscribe from this group, please go here:
 http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-announce

 OSCC MAMPU Facebook.

 http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

 OSCC MAMPU Google Friend Connect (
 http://www.oscc.org.my/friendconnect.html)

 Online Archive
 (http://groups.google.com.my/group/oscc-announce)

 OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and
 announce OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly
 prohibited.

 The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings
 strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia.
-- 
When there are Thousand of People go against you and only one at your
side, trust me, I'm the one - akusaiful.

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

___
OSCC Knowledge Bank Mailing List

* To visit MAMPU Opensource on the web, go to: 
http://opensource.mampu.gov.my

* To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: 
http://www.oscc.org.my
  
* To unsubscribe from this group, please go here:
 http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-discuss

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce 
OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. 

The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings 
strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia.