Sluđivanje Beograđana se nastavlja

"Laki šinski prevoz ili laki metro je naša sudbina", 4. 10.

Transport Consultant Gradimir Stefanović mi poručuje ("Politika", 4.10) da je i on, kao njegov kolega magistar Mirko Radovanac, imao problem i da je još uvek u problemu - noćnoj mori - kako dati drugo ime crvenom vozilu koje ulicama Beograda ide po šinama, a koje više od sto godina Beograđani jednostavno zovu tramvaj... a moja baba Zorka, gastajbajterka u Americi, pre Prvog svetskog rata - "štrickara" (Streetcar).

Da je Gradimir Stefanović ispod imena umesto Transport Consultant napisao - autor beogradskog "tramvaja za 21. vek" - čitaocima "Među nama" bilo bi odmah sve jasno. Ali nije - nego nam, kao samozvani "ekspert za visokokapacitetne sisteme" (kako Gradimir samoga sebe naziva), čak iz Londona prodaje visokonaučnu konsultantsku pamet.

"Ekspert" Gradimir, zapravo, nastavlja zamajavanje Beograđana da je "laki šinski prevoz ili laki metro naša sudbina!" "Ekspert" Gradimir nam to radi već dvadeset godina: od 1984. do 1985. kao član tima oktroisanog plana "izmene i dopune" ili "Radojev plan" (Radoje Stefanović, predsednik Beograda 1982- 1986); od 1990. do 1993. kao član tima izmišljenog zadatka "Transportni sistemi Beograda" (zadatak je gradonačelnik Milorad Unković morao, u znak zahvalnosti za memorandumsku podršku Slobinoj politici, da poveri Akademiji nauka - akademiku Branku Žeželju), od 2000. do 2003, kao savetnik Miodragu Ferenčaku u pisanju izmišljenog zadatka "Generalni urbanistički plan Beograda 2021" ili "Nenadov plan" (Nenad Bogdanović, predsednik IO Beograda od 2000. do danas).

Iz teksta "eksperta" jasno je da mu još uvek nije jasno ono što je stručnoj javnosti sveta jasno - da postoje samo nezavisni (metro i gradska železnica) i zavisni (ulični tramvaj) šinski sistemi, da je nemački metro "U" Bahn - "U" početno slovo od Unabhengig (nezavisan), da Stadtbahn nema ni blage veze sa lakim šinskim - to je obična železnica koja je nezavisna od Bundesbanna (državna železnica) jer ide po sopstvenim kolosecima, da je francuski Metro Legere - običan metro koji umesto čeličnog ima gumeni točak, da je bečka linija U6 običan metro samo sa pantografom jer 95 odsto ide nezavisnom površinskom trasom na periferiji Beča (imam knjigu sa posvetom projektanta linije U6 profesora Ruperta Šikla - projektanta tehnološke šeme Beogradskog metroa), da je "dobri stari" Jurij Mihajlovič Lužkov, 14. decembra 2002. odgovorio našoj gradonačelnici Radmili - da i Moskva gradi "električku" (električni voz) - ali na dalekoj periferiji Moskve, itd, itd.

Na kraju teksta "ekspert" Gradimir se nada - "neću morati da odgovaram na zajedljiva pitanja kolega iz Singapura, Hongkonga i drugih egzotičnih gradova na temu - Bile su Vaše kolege iz beogradske Direkcije za metro sedamdesetih godina, ali se nikada posle toga nisu javili. Recite mi dokle ste stigli?" Ali ne kaže šta je odgovorio? Postoji samo jedan odgovor koji glasi - nismo izgradili ni jedan dužni metar metroa zato što smo 200 miliona dolara građanskog samodoprinosa, predviđenog za početak izgradnje metroa (Beč je počeo da gradi metro sa 100 miliona) spiskali u tramvaje za 21. vek. A oni iz "Direkcije za metro" (Sektor za metro) i nisu mogli da vam se jave. Mi smo ih proglasili za "klasne neprijatelje" jer su bili protiv da radnička Rakovica tramvajem dođe u centar Beograda. Arhitekti Branislavu Jovinu ukinuli smo sektor za metro, pa su glavni projektanti beogradskog metroa bili prinuđeni na višegodišnje "dobrovoljno izgnanstvo".

Zašto je "ekspert" Gradimir ekspresno reagovao na moje pismo? Mora da su ga obavestile njegove tramvajolog-kolege da sam prošle nedelje pismeno zatražio od predsednika Nenada Bogdanovića da primeni Zakon o lustraciji - da se njemu, ali i akademiku Vukanu Vučiću, magistru Mirku Radovancu, Dušanu Milanoviću i urbanisti JUL-a Miodragu Ferenčaku zabrani, ne četiri nego četrdeset četiri godine igranja sudbinom Beograđana na urbanističkim terenima zbog saučesništva u šteti od 200 miliona dolara bačenih u bunar - u "tramvaj za 21. vek".

Arhitekta Branislav Jovin,
rukovodilac projekta "Metro Beograd" (1973-1982),
Beograd

 
http://www.politika.co.yu/

 

Одговори путем е-поште