Kosovo i Metohija

SPR:ZZENEVA-LJPRAVA-KOSMET

ZABRINUTOST KOMITETA UN ZA STANJE LJUDSKIH PRAVA NA KOSMETU

28.7.2006 19:07 BEOGRAD (Tanjug) - Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija izrazio je danas u Ženevi zabrinutost zbog ''generalno niskog nivoa'' zaštite ljudskih prava na Kosovu i Metohiji i diskriminacije manjina širom pokrajine.

U ''Zaključcima sa razmatranja sprovođenja na Kosovu i Metohiji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima'', Komitet UN je izrazio brigu i zato što se veoma mali broj pripadnika manjina vraća u pokrajinu, a raseljena lica ne mogu da povrate svoju imovinu.


SPR:KGRUPA-KOSOVO-VOJSKA

MEĐUNARODNA KRIZNA GRUPA ZA KOSOVSKU VOJSKU

28.7.2006 15:27 BRISEL (Tanjug) - Međunarodna krizna grupa objavila je danas izveštaj u kojem se zalaže da Kosovski zaštitni korpus preraste u vojsku, koja bi imala ključnu ulogu u periodu posle sticanja nezavisnosti Kosova, za koju se neskriveno zalaže ta nevladina organizacija.

U izveštaju pod nazivom ''Vojska za Kosovo'' MKG, čiji je predsednik do 2004. bio i Marti Ahtisari, procenjuje da je međunarodna zajednica svega nekoliko meseci udaljena od odluke koja bi Kosovo trebalo da učini državom i zalaže se za formiranje kosovske vojske ograničenih kapaciteta i veličine i orijentisane na međunarodne mirovne misije.


UPR:KOSOVO-INCIDENTI

DVA OZBILJNIJA INCIDENTA NA KOSOVU U POSLEDNJA 24 SATA

28.7.2006 15:01 GRAČANICA (Tanjug) - Portparol Kosovske policijske sluzbe Veton Eljsani potvrdio je danas da je kasno sinoć u blizini Lapljeg Sela otvorena vatra na vozilo u kome se nalazio lider Demokratske partije Aškalija i kosovski poslanik Sadit Rahmani.

''To se dogodilo oko jedan sat posle ponoći. Rahmani se kretao iz pravca Urosevca prema Pristini i kod Lapljeg Sela ga je pretekao automobil iz koga je otvorena vatra'', rekao je Eljšani.
http://www.tanjug.co.yu/

Одговори путем е-поште