Pronalazač iz Novog Sada izveo eksperiment koji je pokazao suštinu Teslinog 
izuma iz 1882. godine


Tesla, nepresušna inspiracija


Čudotvorci nemirnog duha, okupljeni u okviru Asocijacije pronalazača i 
inovatora - Novi Sad iz Petrovaradina, godinama iznenađuju tehnološkim 
inovacijama i patentima koji nas, obične smrtnike, neretko ostavljaju bez daha. 
Posle bezbroj zasluženih priznanja, osvojenih medalja, kako u zemlji tako i u 
inostranstvu, inovatori eksperimentišu i znatiželjnim očima predstavljaju još 
nepredstavljene mogućnosti brojnih ideja koje je Nikola Tesla ostavio za sobom.

Najsvežiji eksperiment, koji je izveo Miloš Katić, predsednik pomenute 
asocijacije, inspirisan Teslinim idejama, ostaće zabeležen kao prvi na našim 
prostorima koji je pokazao suštinu obrtnog magnetnog polja - Teslinog 
pronalaska iz 1882. godine.

Aluminijumsko telo, koje prilično podseća na omanji leteći tanjir ili veliku 
čigru u elektromagnetnom polju, koje proizvode tri transformatora, bukvalno 
lebdi, okrećući se oko svoje ose i ovalnom linijom polja, dok ga, sa gornje 
strane mehanička sila (ljudska snaga) pridržava kako ne bi odletelo. Drugačije 
rečeno, tanjir lebdi jer su se u njemu indukovale visokofrekvente struje, 
stvarajući novo magnetno polje koje ih odbija od postojećeg magnetnog polja 
koje ih ostvaruje.

- Ovakav eksperiment, koliko mi je poznatao, nigde u svetu nije izveden na ovaj 
način. Koristio sam Teslino znanje, kako bih pokazao da su Tesline struje u 
stvari elektromagnetno polje. Naravno, ovakav eksperiment se može dorađivati, 
mogu se staviti određena krilca, ili staviti jedan spiralni element koji će ga 
dizati bržim tempom. U svakom slučaju, drago mi je ako sam ja, kao mali 
pronalazač, uspeo da izazovem interesovanje naučnika i stvaraoca da eksperiment 
nastave dalje - rekao je Miloš Katić, dodajući da saznanja do kojih je došao 
govore o tome da je Tesla, čitajući Getea i otišavši u duboku podsvest, osetio 
funkciju neophodnosti elektromagnetnog polja.

- Ono što mene najviše zanima je pitanje bežičnog prenošenja energije. Na više 
puta isprobanom eksperimentu elektromotora, koji nema ni namotaje ni četkice, 
ali ima oblik rotora, dokazali smo da se okreće bez ikakvog kontakta, odnosno 
da je bežični prenos energije moguć i koristan - rekao je Miloš Katić, posebno 
naglašavajući da je zahvaljući takvom prenosu energije i selekciji koju je 
Tesla izvršio danas moguće telefonirati sa mobilnih telefona, pri čemu svaki 
korisnik ima svoj broj.

Za bežično prenošenje energije, prema Katićevim rečima, zainteresovan je čitav 
svet, a jedan od novijih sistema koji su Amerikanci sproveli, takođe na osnovu 
Teslinih ideja, jeste sistem H. A. R. P. koji je jedan američki naučnik uradio 
tako što je na Aljasci, na površini od 20 hektara postavio velike radio antene, 
koje su emitovale određenu frekvenciju, usmeravajući talase ka jonosferi 
(omotaču Zemlje).

- Kada se u jednu tačku usmeri veliki broj takvih talasa, dolazi do zagrevanja 
te tačke, a poznato je da se materija na toploti širi, te se širi i jonosfera 
za desetinke, a to je dovoljno da poremeti sve radio stanice. Koliki je značaj 
ovih talasa, mogu vam navesti primer da, kada bi se ti talasi usmerili na tačku 
objekta zidanog opekom, zgrada bi se mogla dovesti u rezonancu i praktično 
srušiti bez čujnog efekta. A sve to je Teslino znanje - objasnio je Katić.


Autor:


Agencija <http://www.glas-javnosti.co.yu/autor/30>  SINA

 

 

http://www.glas-javnosti.co.yu/clanak/glas-javnosti-25-08-2007/tesla-nepresusna-inspiracija

 

 

 

Одговори путем е-поште