Da li SPC postaje carigradska oblast?! 

Komentara 45 
<http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/95389/Da-li-SPC-postaje-carigradska-oblast#comment-info>
 

| veličina teksta:+ 
<http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/95389/Da-li-SPC-postaje-carigradska-oblast>
 - 
<http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/95389/Da-li-SPC-postaje-carigradska-oblast>
 

U vrhu Srpske pravoslavne crkve već duže vreme najavljuju stvaranje novih 
episkopija deobom ili arondacijom postojećih, kako u Srbiji tako i dijaspori. 
Ovaj potez obrazlažu potrebom, kao na primer vladika bački Irinej Bulović, da, 
radi boljeg funkcionisanja, eparhije SPC treba da imaju najviše do 300.000 
vernika. Mogućnost deoba na predstojećem zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 
SPC, čije se održavanje očekuje od 17. do 21.novembra, najavio je i vladika 
zahumsko-hercegovački Grigorije (Durić). S druge strane među vernicima, ali i u 
jednom delu sveštenstva i episkopata postoje mišljenja da usitnjavanje vodi ka 
nestajanju Srpske pravoslavne crkve u sadašnjem organizacionom obliku, i da su 
to prvi koraci ka formiranju oblasnih pravoslavnih crkava kod kojih bi bio 
izostavljen prefiks "srpska". One bi bile sastavljene od najmanje četiri 
eparhije sa četiri episkopa, što je kanonski uslov za formiranje sopstvenog 
Sinoda i potencijalni za sticanje autonomije pod patronatom istočnog pape, 
odnosno carigradskog patrijarha.

 

Od Pećke patrijaršije do carigradske oblasti

 

Konstantinopoljska patrijaršija smatra pak da se time eliminiše jeres 
etnofiletizma i takođe očekuje da nakon predstojećeg svepravoslavnog crkvenog 
sabora pod njenu jurisdikciju podpadnu sve one pomesne pravoslavne crkve koje 
su samostalnost (autokefaliju) stekle posle Sedmog vaseljenskog sabora iz 
787.godine. 

 

Kao primer da se teži kao oblasnim Crkvama pominje se aktuelni proces stvaranja 
međupravoslavnih episkopskih konferencija u dijaspori na čijem je čelu obavezno 
carigradski visokodostojnik, ali i nedavno proglašenje Pravoslavne crkve u 
Crnoj Gori sačinjene od Mitropolije crnogorsko-primorske (sa arhiepiskopskim 
sedištem na Cetinju) koja je odavno sa svog pečata eliminisala reč "srpska", i 
susednih eparhija: budimljanske, mileševske i zahumsko-hercegovačke. 

 

U tom kontekstu pominje se, kao mogući naredni potez, stvaranje Pravoslavne 
karlovačke arhiepiskopije sa sedištem u Sremskim Karlovcima, koja bi obuhvatala 
eparhije: sremsku, bačku i banatsku sa pridodatim takođe novostvorenim 
eparhijama: novobeogradskom i zemunskom, a sve pod zajedničkim nazivom 
Pravoslavna crkva u Srbiji. 

 

Iako još nije preciziran datum održavanja VIII Svepravoslavnog sabora za koji 
pripreme traju već decenijama, o perspektivama Srpske pravoslavne crkve, kao i 
o crkvenim interesima Mosovske i Carigradske patrijaršije, za Vesti-online 
govori pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević. 

 Kad je nacija iznad Boga


 

Odgovarajući na pitanje "šta je etnofiletizam, kada je i zašto proglašen za 
jeres" naš sagovornik kaže: 


"Etnofiletizam je idolopoklonstvo naciji, stavljanje svoje nacije iznad Boga i 
Crkve. Za jeres je proglašen sedamdesetih godina 19.veka, kada je Carigradska 
patrijaršija anatemisala Bugarsku egzarhiju, jer su Bugari tražili obnovu svoje 
autokefalije. Raskol između Carigrada i Sofije trajao je do posle Drugog 
svetskog rata. 

 

Etnofiletizam zaista postoji i zaista je protivucrkvena pojava, ali treba biti 
oprezan kad se izraz koristi. 

 

Grci tu priču vole da primenjuju na druge, ali zaboravljaju da su oni često 
skloni da sebe smatraju 'superpravoslavcima', u odnosu na koje su pravoslavni 
Sloveni 'nedonoščad'. Naravno, ne svi Grci, ali ta tendencija postoji. 

 

Carigrad ne tvrdi da su pomesne Crkve slovenskih naroda i Gruzije u jeresi 
etnofiletizma, ali pretenduje na svoju vlast nad njihovim rasejanjem i ima 
svoje kanoniste poput Vlasija Fidasa koji pretenzije Fanara opravdavaju". 

Da li se ovde radi o carigradskom žalu za Vizantijom, sujeti ili potencijalnoj 
finansijskoj moći slivanjem crkvenog novca, posebno onog iz dijaspore, u jednu 
kasu? 

"Carigrad je još od vremena patrijarha Meletija (Metaksakisa) 20-tih godina XX 
veka insistirao na svom pravu da gospodari dijasporom drugih pravoslavnih 
naroda. 

 

Godine 1993. u centru Carigradske patrijaršije u švajcarskom gradu Šambeziju 
održano je savetovanje na kome su predstavnici nekih pomesnih Crkava obećali 
svoje dijaspore Fanaru. 

 

Skup je održan pod predsedništvom švajcarskog mitropolita Damaskina, u okviru 
priprema za VIII Vaseljenski sabor. Usvojeni su dokumenti 'Pravoslavna 
dijaspora' i 'Autokefalija i način njenog proglašenja'. Oba ova dokumenta imala 
su 'fanarocentričnu' crtu. 

 

U ime SPC potpisali su ih episkopi: Irinej (Bulović) i Ignatije (Midić), tada 
jeromonah. 

 

Geopolitički gledano, stvar je prosta. carigradskom patrijarhu potrebna je tuđa 
dijaspora jer je on u Turskoj obespravljeni rob turske države, koga od 
proterivanja iz Carigrada spasavaju moć i uticaj Vašingtona i Vatikana". 

 

Kakav je u svemu tome stav Moskovske patrijaršije? 

"Moskovska patrijaršija je najbrojnija autokefalna Crkva na istoku iza koje 
stoji i ruska država, koju, po teoretičaru, 'Velike šahovske table', Zbignjevu 
Bžežinskom treba smanjiti (jer Sibir je 'dobro čovečanstva', a ne samo jedne 
zemlje, zar ne?). I tako... crkveno-politička šahovska partija se nastavlja." 

 

Upitan "da li eventualno usitnjavanje eparhija Srpske pravoslavne crkve ima 
veze sa stvaranjem budućih crkveno-administrativnih jedinica oblasnih Crkava, 
kao i sa eventualnom ponovnom administrativnom primatu Carigrada nad svim 
pravoslavcima i stvaranju istočnog pape", sagovornik Vesti-online, smatra da 
"praviti prebrze zaključke na osnovu malog broja činjenica niko nema pravo 
pogotovu kad je Crkva Hristova u pitanju". 

 

"Ali, kao što u državi Srbiji regionalizacija maskirana u 'EU standardi' priču, 
znači komadanje Srbije, tako i u SPC drobljenje eparhija i atomizacija 
episkopskog autoriteta ne znače ništa drugo do dalju razgradnju uticaja i 
ugleda Crkve u narodu. 

 

Umesto sabornosti u upravljanju SPC, po svemu sudeći, imaćemo 'feudalizaciju', 
gde će svaki episkop nastojati da bude 'oblasni gospodar' koji će u svojoj 
eparhiji da odlučuje o svemu - od dogmatike, preko liturgije, do kanonologije, 
a Sveti arhijerejski sabor neće odlučivati svetoduhovskim saglasjem, nego 
nadglasavanjem i preglasavanjem. 

 

Ko će se sa strane ovakvim stanjem u SPC okoristiti ostaje da se vidi. Srbi 
sigurno neće." 

 

Vladimir Dimitrijević


Kada je reč o SPC, kako se i koji interesi Carigrada i Moskve, odražavaju na 
Beograd? 

"Dok smo imali svoju državu, pre Drugog svetskog rata, bili smo nezavisni u 
crkvenoj politici. I posle II svetskog rata, Crkva je uspevala da se ne potčini 
ni Carigradu ni Moskvi. Patrijarh German je bio majstor ravnoteže i ravnopravni 
sagovornik sviju. Patrijarh Pavle je bio autoritet i Carigradu i Moskvi. 

 

Danas, međutim, u SPC je nadjačala 'fanariotska' struja, koja se preko 
Carigrada i njegovih teologa, poput 'superekumeniste' Zizjulasa, približava 
Vatikanu. Šta će biti ostaje da se vidi. U svakom slučaju, mi treba da budemo 
svima braća, nikom poslušnici. Ni Carigradu, ni Moskvi". 


Šta suštinski znače zahtevi iz pojedinih delova pravoslavnog sveta da budući 
osmi vaseljenski, tj. svepravoslavni sabor, treba da potvrdi, glasanjem, 
autokefalnost onih pravoslavnih Crkava koje su stekle samostalnost posle 
poslednjeg sedmog Vaseljenskog sabora iz osmog veka hrišćanstva? 

"To je težnja 'grčkigovorećih' autokefalnih Crkava (Carigrad, Aleksandrija, 
Jerusalim, i, delimično Antiohija) da se obnovi tzv. pentarhijski model iz doba 
Justinijanove Vizantije (pored ove četiri autokefalne Crkve, Rim je bio peta 
patrijaršija). 

 

Nemoguće je, međutim, drvo Crkve, koje se u istoriji razraslo,vratiti u 
prvobitno seme, jer bi to bilo golo nasilje. Ne može se preglasavati živi 
život. Gruzijska, Ruska, Srpska, Bugarska, ali i Crkva Grčke, jesu realnost, a 
ne prividi. Osmi sabor, ako ga bude, ne sme se baviti virtuelnom stvarnošću 
nego onom koja jeste."
 Milion i po franaka za samostalnost


 

S obzirom da je Srpska pravoslavna crkva, nakon dobijanja autokefalije od 
Vizantije 1219. godine zaslugom Svetog Save, u potonjoj istoriji tokom 
viševekovne turske okupacije dva puta prinudno gubila samostalnost i ponovo 
vraćana pod fanariotsku jurisdikciju, Carigradska patrijaršija je septembra 
1920. godine dostavila Povelju (tomos) o autokefali SPC u sadašnjem 
organizacionom obliku, nakon ujedinjenja tadašnjih srpskih oblasnih crkava na 
Balkanu i bivšoj Austrougarskoj, koje je proglašeno 26.maja 1919. godine. 

 

Ondašnja Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, morala je u to vreme Carigradskoj 
patrijaršiji za dobijanje tomosa o samostalnosti SPC da isplati milion i po 
francuskih franaka što je i učinjeno u tri tranše od 24. decembra 1919. do 
oktobra 1922. godine. 

Da li je nedavno proglašenje Pravoslavne crkve u Crnoj Gori putokaz da se npr. 
rasparčavanjem beogradsko-karlovačke arhiepiskopije i prisajedinjenjem sremske, 
bačke i banatske eparhije, formira, uslovno rečeno, carigradska oblasna Crkva 
sa sedištem u Sremskim Karlovcima i pod nekadašnjim nazivom Pravoslavna crkva u 
Srbiji? 

 

"Kombinacije o obnovi nekakve 'sremsko-karlovačke' Crkve pod upravom Fanara 
mogu biti samo maštarije bolesnih umova i nezajažljivih ambicija. 

 

Međutim, ako naša država bude razorena do kraja, onda bi i autokefaliji SPC 
mogao da dođe kraj. Kad je pala nezavisna srpska država 1459. srpski narod se 
našao pod jurisdikcijom grčke Ohridske arhiepiskopije. 

 

Tek je Mehmed paša Sokolović obnovio Pećku patrijaršiju. Dakle, sve srpske 
zemlje i dijaspora biće pod jurisdikcijom SPC samo dok SPC bude jedinstvena". 


Da li je eventualno stavljanje pod carigradsku jurisdikciju svih pravoslavaca, 
prethodnica za svehrišćansko ujedinjenje sa Vatikanom, kakva je u tom procesu 
uloga i koja su očekivanja Vatikana i Carigrada, a kakva Moskve, ali i episkopa 
sadašnje SPC? 

 

"U ovom trenutku, Carigrad i Moskva se u mnogo čemu razilaze. Na nedavnom skupu 
Mešovite bogoslovske komisije za dijalog pravoslavnih i rimokatolika 
carigradski pregovarač Jovan Zizjulas, i papin izaslanik nadbiskup Kurt Koh 
dali su oduševljene izjave da samo što se nismo ujedinili. 

 

Međutim arhiepiskop Ilarion, desna ruka patrijarha Kirila, rekao je da od 
skorog ujedinjenja nema ništa i da su pregovori na početku. Prema tome 
Fukujamin 'kraj istorije' neće se desiti ni na VIII vaseljenskom saboru. Ako ga 
uopšte bude", zaključio je Vladimir Dimitrijević pravoslavni publicista. 


 Stanje pred ujedinjenjeNeposredno pred stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i u trenutku 
ujedinjenja svih srpskih pravoslavnih crkvenih organizacija rasutih u nekoliko 
država u jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu sa patrijarhom na čelu, postojala 
je u Kraljevini Srbiji, sa pet eparhija (beogradska, niška, žička, šabačka i 
timočka), crkvena zajednica koja je imala "dostojanstvo mitropolije, sa prvim 
episkopom, arhiepiskopom beogradskim i mitropolitom Srbije, koga je birao 
Izvršni Sabor, a potvrđivao kralj". 

 

U Kraljevini Crnoj Gori crkva je imala je tri eparhije (cetinjska mitropolija, 
nikšićka eparhija sa sedištem u Ostrogu i pećka mitropolija). Na čelu crkve bio 
je mitropolit cetinjski, koji se titulisao kao mitropolit crnogorsko-primorski. 

 

Pravoslavna crkva u granicama karlovačke mitropolije imala je sedam eparhija 
(vršačka, temišvarska, budimska, sremska, karlovačka, bačka, pakračka, 
plašćanska ili gornjokarlovačka) i obuhvatala je sav pravoslavni narod u 
Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji. 

 

Najviše crkveno-jerarhijsko telo bilo je Arhijerejski Sinod ili Sabor, a 
najveće crkveno-samoupravno, autonomno telo bio je Crkveno-narodni sabor. 

 

Pravoslavna crkva u BiH imala je četiri eparhije (dabrobosansku, 
zahumsko-hercegovačku, zvorničko-tuzlansku i banjalučko-bihaćku) i to sve sa 
titulom mitropolija. 

 

Na osnovu sporazuma između Beča i Carigradske patrijaršije iz 1880. bosanska 
mitropolija je dobila neku vrstu samouprave. Duhovni poglavar i dalje je ostao 
Carigradski patrijarh, dok je episkope u BiH imenovao austrijski car. 

 

Pravoslavna crkva u Južnoj Srbiji i Makedoniji, na teritoriji koja je posle 
ratova 1912. i 1913. pripala Srbiji, imala je sedam eparhija (skopska, 
raško-prizrenska, veleško-debarska, pelagonijska, prespansko-ohridska, 
strumička i deo mitropolije vodenske) i nalazila se pod upravom Carigradske 
patrijaršije. 

 

U Bukovinsko-dalmatinskoj mitropoliji nalazile su se dve eparhije: 
dalmatinsko-istrijska i bokokotorsko-dubrovačka. 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/95389/Da-li-SPC-postaje-carigradska-oblast

_______________________________________________
Sim mailing list
Sim@antic.org
http://lists.antic.org/mailman/listinfo/sim

Одговори путем е-поште