Super effort sir..
Thank you

On 01-Feb-2018 9:19 PM, "santhosh kumar c csk" <santhoshkumarc...@gmail.com>
wrote:

> geniuscsk.blogspot.in/2018/01/quiz1.html?m=1
> 👆ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗ-1
> geniuscsk.blogspot.in/2018/01/quiz2.html?m=1
> 👆ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗ-2
> geniuscsk.blogspot.in/2018/02/quiz3.html?m=1
> 👆ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗ-3
> geniuscsk.blogspot.in/2018/02/quiz4.html?m=1
> 👆ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗ-4
> geniuscsk.blogspot.in/2018/02/quiz5.html?m=1
> 👆ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗ-5
> ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್
> ಕ್ವಿಜ್ ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು
> ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ 4ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ
> 20 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 300 ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ
> ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ 15
> ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 150ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ವಿಜ್
> ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಂತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
> ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ
> ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರ
> ಸ್ವಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಗೇಮ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ
> ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು
> ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
>
>      ಧನ್ಯವಾದಗಳು
>
> --
> -----------
> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL
> 8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್
> ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
> ನೀಡಿ -
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Public_Software
> -----------
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to