Title: Message
Tribunal za prijatelje suda u slučaju bivšeg predsednika SRJ imenovao Branislava Tapuškovića, Stivena Keja i Mišu Vladimirofa

 

BEOGRAD - Imenovanje trojice advokata za prijatelje suda koji će učestvovati u suđenju Slobodanu Miloševiću, bivšem predsedniku SRJ, optuženom za ratne zločine pred Tribunalom u Hagu, pokušaj je da se premosti jaz između eventualnog nametanja službene odbrane i njegove želje da se sam brani - kaže za „Blic“ advokat Branislav Tapušković, predsednik Advokatske komore Srbije.

Na statusnom pretresu pred Tribunalom u Hagu sudije su 30. avgusta donele odluku da Sekretarijat Tribunala odredi advokata koji će u svojstvu prijatelja suda pomoći sudskom veću u donošenju pravilne sudske odluke, tako što će preduzimati sve potrebne radnje koje bi preduzimao branilac optuženog Miloševića. Hans Holtijus, sekretar Tribunala, imenovao je prekjuče Tapuškovića, Stivena Keja, engleskog advokata, i Mišu Vladimirofa, profesora krivičnog prava i člana Advokatske komore Holandije, za prijatelje suda. - Slobodan Milošević, kao što je već poznato, ne želi branioca pred Haškim tribunalom i to je potpuno u duhu ovog suda i njegovo pravo. On je prvi koji je pravo da se sam brani iskoristio i niko mu to ne može osporiti. S druge strane, sud je nešto morao da učini, ali nije želeo da Miloševiću nameće službenog branioca. Zbog toga su imenovani amikus kurije, tj. prijatelji suda - rekao je Tapušković.

Prema obrazloženju koje je dao Holtijus, sva trojica imenovanih advokata su poznati krivičari u svojim zemljama i imaju iskustva sa zastupanjem optuženih u Hagu. Iako njihov zadatak neće biti da formalno zastupaju Miloševića, oni će praktično vršiti njegovu odbranu jer će pripremati podneske koji će biti na raspolaganju optuženom, stavljaće prigovore na dokazni materijal Tužilaštva, unakrsno će ispitivati svedoke optužbe, ukazivaće na eventualne oslobađajuće ili olakšavajuće dokaze i na druge načine pomagati sudijama u pravilnom odlučivanju.

- Institucija amikus kurije ne pripada formalno ni odbrani ni sudu i potpuno je nezavisna. Mi nismo branioci, ali moramo biti potpuno samostalni u svojim postupcima. Imaćemo uvid u sve materijale vezane za ovaj predmet i samostalno ćemo donositi odluke. Zvanično smo počeli sa radom od trenutka imenovanja, ali o daljim aktivnostima biće moguće govoriti tek kada se nas trojica okupimo i dogovorimo u Beogradu, Hagu ili Londonu - kaže Tapušković.

On je rekao da će tokom angažmana kao prijatelj suda sigurno kontaktirati sa advokatima koji su sada Miloševićevi pravni savetnici.

- Treba da pokažemo dobru volju i kontaktiraćemo i sa Miloševićem. I ako prihvati i ako ne prihvati saradnju sasvim je sigurno da ništa nećemo raditi protiv njegove volje - tvrdi Tapušković.

Grupa profesora sa Pravnog fakulteta u Beogradu ocenila je juče da je Haški tribunal u slučaju Slobodana Miloševića „izvitoperio instituciju prijatelja suda“. Branko Rakić, docent međunarodnog prava, objasnio je da Statutom Tribunala nije predviđeno dodeljivanje branioca po službenoj dužnosti, a da je suština amikus kurije nešto sasvim drugo.

- Prijatelj suda nije ni advokat ni branilac, niti prijatelj nekog određenog suda, već je prijatelj pravde i sudstva. To je mogućnost da se pred Tribunalom pojavi neka organizacija ili lice određeni od samog Pretresnog veća, ili koji su se sami prijavili kako bi dali stručna pojašnjenja o nekom pitanju. U slučaju Miloševića stiče se utisak da Tribunal želi da napravi kvaziodbranu - kaže Rakić. On ističe da advokati koji su određeni da budu prijatelji suda ne bi smeli da se ponašaju kao branioci, jer bi to bilo kršenje prava na odbranu Miloševića.

- On je odlučio da se sam brani i na čemu će temeljiti svoju odbranu. Advokatski kodeks izričito tvrdi da advokat ne sme da brani nekoga onako kako on ne želi. Ukoliko do toga dođe, trebalo bi da reaguju Advokatske komore i nekako sankcionišu ove advokate - kaže Rakić.

Profesor Kosta Čavoški je istakao da je ovo marketinški potez Tribunala jer bi Milošević na suđenju mogao da ćuti ili da zbog uvrede suda bude udaljen.

- To bi onda bilo pozorište bez glavnog glumaca, a oni to ne žele. Glavno pitanje je zbog čega je Branislav Tapušković prihvatio ovu ulogu ukoliko ga Milošević ne želi - pita Čavoški.

Grupa profesora Pravnog fakulteta podnela je zahtev da se pred Tribunalom pojave u svojstvu prijatelja suda. Zahtev su podneli Kosta Čavoški, profesor teorije države i prava, Zagorka Jekić, profesor krivično-procesnog prava, Ratko Marković, profesor ustavnog prava, Zoran Stojanović, profesor krivičnog prava, Dorđe Lazin, profesor krivično-procesnog prava, Mirjana Stefanovski, profesor istorije države i prava, Aleksandra Jakšić, docent međunarodnog prava, Milan Škulić, docent krivično-procesnog prava, Saša Bovan, docent sociologije, Branka Rakić, docent međunarodnog prava, Aleksandra Gajić i Bojan Milisavljenić, asistenti na međunarodnom pravu.

Oni ističu da su zahtev uputili pre nego što se sud u slučaju Milošević odlučio za prijatelja suda i da još nisu dobili nikakav odgovor. Njihova ideja je da pred Procesnim većem iznesu svoja neslaganja sa načinom na koji je organizovan i kako funkcioniše Tribunal. Oni su istakli da se može smatrati da postupak protiv Miloševića nije ni počeo, jer mu još nije pročitana optužnica.

Z. Dojić - T. Aleksić

Milošević ne prihvata

BEOGRAD (Tanjug) - Slobodan Milošević ne priznaje „prijatelje suda“ koje je imenovao Tribunal - izjavio je juče advokat Zdenko Tomanović, objašnjavajući da mu je to Milošević rekao u telefonskom razgovoru. Milošević je izričito naveo da će „svaki od angažovanih advokata preuzeti veliku moralnu odgovornost kao saučesnik u postupku odmazde protiv lidera naroda koji se suprotstavio NATO i biće saučesnik u montiranom političkom procesu“, rekao je Tomanović. Prema saopštenju Haga, oni neće zastupati Miloševića, već treba da obezbede da njegova prava i interesi budu zaštićeni radi poštenog suđenja. Milošević je posebno nezadovoljan holandskim pravnikom koji je od početka tvrdio da je legalno uhapšen.


Upravnik zatvora tvrdi da nije kriv

SREMSKA MITROVICA - Trivun Ivković, bivši upravnik zatvora u Sremskoj Mitrovici, rekao je na suđenju povodom optužbi za osam krivičnih dela da se ne oseća krivim jer je, kako je rekao, sve što je radio bilo u interesu ustanove na čijem je čelu bio, a uslovi i ambijent u kome se radilo prosto su „terali“ da se zakon prekrši zarad opstanka KPZ u Mitrovici.

Suđenje protiv Ivkovića proteklo je u saslušanju njegove odbrane, a tužba ga tereti za sedam zloupotreba službenog položaja, dok se jedno krivično delo odnosi na neovlašćeno posedovanje oružja i municije.

Ivković je priznao da je povećao koeficijent za isplatu ličnih dohodaka rukovodiocima zatvora, uz odobrenje Ministarstva pravde, od 30 odsto. Optužnica ga tereti da je sebi i drugima pribavio korist od 102.732. dinara. On je priznao da je neovlašćeno potpisao rešenje, ali uz ogradu da je saradnja s tadašnjim ministrom pravosuđa Dragoljubom Jankovićem bila nikakva. Po pitanju neovlašćene isplate deviznih dnevnica licima koja nisu bila zaposlena u KPZ Mitrovica, on je izjavio da su putovanja u Francusku, Portugaliju, Egipat i Kinu isključivo bila poslovnog karaktera, a da je u Francusku putovao sa suprugom i poslovnim prijateljem Slobodanom Krunićem kako ne bi bio sumnjiv. Devizne dnevnice isplaćivao je, kako je objasnio, da se ne bi odugovlačilo sa traženjem novca iz državne kase.

U nastavku suđenja Ivković će odgovarati zbog davanje besplatnih pansiona u hotelu „Moravice“ u Soko banji, nestanka 48 prikolica namenjenih robnim rezervama, za proizvodni kredit od 4,7 miliona dinara koji je Ivković samovoljno „preveo“ u stambeni, a za adaptaciju kuće sebi bespravno uzeo kredit od 500.000 dinara. Ivković će biti saslušan i jer je sklapao štetne ugovore po zatvor, čime je pribavio imovinsku korist za KK „Srem“ iz Mitrovice čiji su članovi koristili besplatne usluge zatvorskog hotela u Mitrovici. Suđenje se nastavlja u ponedeljak.

A. B.

Za 10 godina u Hagu preko 150 zločinaca

MOSTAR (Srna) - Koordinator Haškog tribunala Laim Mekdoval izjavio je juče da će Haški sud u idućih 10 godina suditi još 150 do 200 osoba s područja bivše Jugoslavije, osumnjičenih za ratne zločine. On je na dvodnevnoj konferenciji na temu „Haški tribunal i mediji na području bivše Jugoslavije“ u Mostaru rekao da se kancelarija Karle del Ponte najviše usredsredio na najviše vojne i političke vođe bez obzira na nacionalnu pripadnost, koji su odgovorni za zločine na području bivše Jugoslavije.

NSP Lista isprobava demokratiju u praksi
==^================================================================
EASY UNSUBSCRIBE click here: http://topica.com/u/?bUrBE8.bVKZIq
Or send an email To: [EMAIL PROTECTED]
This email was sent to: archive@jab.org

T O P I C A -- Register now to manage your mail!
http://www.topica.com/partner/tag02/register
==^================================================================

Одговори путем е-поште