Hello Veronika, We prepared a shipment of the 2 cameras for you, we can send 
you 3 cameras, including one replacement. And you will send us the camera that 
you were not able to fix back to us. Will that work for you? I'm sorry for the 
problems you are having, the NC353 cameras where built a long time ago and the 
flash memory may have developed bad blocks over time. We will investigate the 
problem on the returned camera and see if we can recommend  any solution if 
something similar will happen in the future. Andrey ---- On Wed, 07 Nov 2018 
05:05:21 -0800 Miková Veronika <mikov...@vop.cz> wrote ---- Hello,   I sent 
this email again, because we didn´t received answer.   let me introduce new 
information about situation with two cameras.   Camera number 2 is ready. 
Camera number 1 isn´t work. According your  instruction, camera number 1 was 
rebooted, and we tried to record new firmware, but unfortunately, it wasn´t 
success.   Could you sent us more detailed manual?   Thank you   Best regards, 
Veronika Miková Project Manager email: mikov...@vop.cz VOP CZ, s.p. Dukelská 
102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Czech Republic, www.vop.cz        Ing. 
Veronika Miková Projektový manažer   email: mikov...@vop.cz Tel.: 606 028 653   
VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Czech Republic, 
www.vop.cz        DŮVĚRNOST INFORMACÍ | Informace obsažené v e-mailu (včetně 
všech příloh) jsou důvěrné. Pokud jste e-mail obdrželi omylem, prosím 
upozorněte obratem odesílatele a e-mail smažte. Jakékoli neoprávněné použití 
nebo šíření tohoto e-mailu je přísně zakázáno. VOP CZ, s.p. neručí za správnost 
nebo úplnost takto získaných informací. OBECNĚ | V případě, že je tento e-mail 
součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv 
jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu. 
Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích 
náležitostech. CONFIDENTIALITY | Information contained in this e-mail 
(including any attachments) is confidential. If you have received this e-mail 
by mistake please notify the sender by return and delete the e-mail. Any 
unauthorized use or dissemination of this message is strictly prohibited. VOP 
CZ s.p. does not guarantee the rightness or completeness of information thus 
obtained. GENERAL | In case that this e-mail is part of business negotiations, 
the sender reserves the right to terminate at any time contract negotiations 
for any reason or without giving a reason. The contract is entered into only 
after all essentials of the said contract have been agreed upon. 
_______________________________________________ Support-list mailing list 
Support-list@support.elphel.com 
http://support.elphel.com/mailman/listinfo/support-list_support.elphel.com
_______________________________________________
Support-list mailing list
Support-list@support.elphel.com
http://support.elphel.com/mailman/listinfo/support-list_support.elphel.com

Reply via email to