Hello,

thank you for your answer.

Could I ask you, we can send 3 cameras for us, including one replacement.

We will send the camera (which dosn ´t work) back to you.

Thank you for your positive handling

Best regards

Veronika Miková
Project Manager

email: mikov...@vop.cz<mailto:mikov...@vop.cz>

VOP CZ, s.p.

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Czech Republic,

www.vop.cz<http://www.vop.cz>


From: Elphel Support <support-list@support.elphel.com>
Sent: Wednesday, November 7, 2018 7:30 PM
To: Miková Veronika <mikov...@vop.cz>; Elphel List 
<support-list@support.elphel.com>
Cc: Mičulková Jitka <miculkov...@vop.cz>
Subject: Re: [Elphel-support] Complaint camera

Hello Veronika,

We prepared a shipment of the 2 cameras for you, we can send you 3 cameras, 
including one replacement. And you will send us the camera that you were not 
able to fix back to us. Will that work for you?

I'm sorry for the problems you are having, the NC353 cameras where built a long 
time ago and the flash memory may have developed bad blocks over time. We will 
investigate the problem on the returned camera and see if we can recommend  any 
solution if something similar will happen in the future.

Andrey


---- On Wed, 07 Nov 2018 05:05:21 -0800 Miková Veronika 
<mikov...@vop.cz<mailto:mikov...@vop.cz>> wrote ----

Hello,

I sent this email again, because we didn´t received answer.

let me introduce new information about situation with two cameras.

Camera number 2 is ready.
Camera number 1 isn´t work. According your  instruction, camera number 1 was 
rebooted, and we tried to record new firmware, but unfortunately, it wasn´t 
success.

Could you sent us more detailed manual?

Thank you

Best regards,
Veronika Miková
Project Manager

email: mikov...@vop.cz<mailto:mikov...@vop.cz>

VOP CZ, s.p.

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Czech Republic,

www.vop.cz<http://www.vop.cz>


Ing. Veronika Miková
Projektový manažer

email: mikov...@vop.cz<mailto:mikov...@vop.cz>
Tel.: 606 028 653

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Czech Republic,
www.vop.cz<http://www.vop.cz/>
[logo]

DŮVĚRNOST INFORMACÍ | Informace obsažené v e-mailu (včetně všech příloh) jsou 
důvěrné. Pokud jste e-mail obdrželi omylem, prosím upozorněte obratem 
odesílatele a e-mail smažte.
Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření tohoto e-mailu je přísně zakázáno. VOP 
CZ, s.p. neručí za správnost nebo úplnost takto získaných informací.
OBECNĚ | V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje 
si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z 
jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích 
náležitostech.

CONFIDENTIALITY | Information contained in this e-mail (including any 
attachments) is confidential. If you have received this e-mail by mistake 
please notify the sender by return and delete the e-mail.
Any unauthorized use or dissemination of this message is strictly prohibited. 
VOP CZ s.p. does not guarantee the rightness or completeness of information 
thus obtained.
GENERAL | In case that this e-mail is part of business negotiations, the sender 
reserves the right to terminate at any time contract negotiations for any 
reason or without giving a reason.
The contract is entered into only after all essentials of the said contract 
have been agreed upon.
_______________________________________________
Support-list mailing list
Support-list@support.elphel.com<mailto:Support-list@support.elphel.com>
http://support.elphel.com/mailman/listinfo/support-list_support.elphel.comDŮVĚRNOST INFORMACÍ | Informace obsažené v e-mailu (včetně všech příloh) jsou 
důvěrné. Pokud jste e-mail obdrželi omylem, prosím upozorněte obratem 
odesílatele a e-mail smažte.
Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření tohoto e-mailu je přísně zakázáno. VOP 
CZ, s.p. neručí za správnost nebo úplnost takto získaných informací.
OBECNĚ | V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje 
si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z 
jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích 
náležitostech.

CONFIDENTIALITY | Information contained in this e-mail (including any 
attachments) is confidential. If you have received this e-mail by mistake 
please notify the sender by return and delete the e-mail.
Any unauthorized use or dissemination of this message is strictly prohibited. 
VOP CZ s.p. does not guarantee the rightness or completeness of information 
thus obtained.
GENERAL | In case that this e-mail is part of business negotiations, the sender 
reserves the right to terminate at any time contract negotiations for any 
reason or without giving a reason.
The contract is entered into only after all essentials of the said contract 
have been agreed upon.
_______________________________________________
Support-list mailing list
Support-list@support.elphel.com
http://support.elphel.com/mailman/listinfo/support-list_support.elphel.com

Reply via email to