On Thu 2016-12-01 12:38:19, Marián Kyral wrote:
> Můžeš to dát do note=* ;-)

A poslat Babisovi po facebooku. Pry nevi o zadny restauraci co by se
zavirala ;-).

                                    Pavel
                                    
-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) 
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem