Tak vypadá to, že problém bude tady:

2017-08-06 18:31:58.812 WARNING: Cannot start IPv4 remotecontrol https
server onport 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
2017-08-06 18:31:58.815 WARNING: Cannot start IPv6 remotecontrol https
server onport 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect

Mi to vypíše:

2017-08-06 19:19:59.806 INFO: RemoteControl::Accepting remote
connections on /127.0.0.1:8111
2017-08-06 19:19:59.814 INFO: RemoteControl::Accepting remote
connections on /0:0:0:0:0:0:0:1:8111
2017-08-06 19:19:59.834 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote
connections on /127.0.0.1:8112
2017-08-06 19:19:59.843 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote
connections on /0:0:0:0:0:0:0:1:8112

Zkus v adresáři s konfigurací josm pohledat soubor
/remotecontrol/josm.keystore a nasledně jej přejmenovat. Při startu by
si JOSM mělo udělat nový. Zdá se, že by mohl být nějak poškozený.

Ostatně něco se tam určitě stalo, když jsi přišel o všechny
nainstalované pluginy a podkladové vrstvy.

Marián

Dne 6.8.2017 v 18:40 Zdeněk Pražák napsal(a):
> pořád mi nefunguje vzdálené otevírání josm z openstreetmap - objevuje
> se hláška editace se nezdařila, ujistěte se zda josm běží a je zapnuto
> vzdálené ovládání.
>
> Josm mám otevřené a v jeho nastaveních mám zaškrtnuté povolit vzdálené
> ovládání a povolit podporu https a přesto se data nestáhnou.
>
> co mám špatně
>
> přikládám výpis z konzole
>
> 2017-08-06 18:31:43.028 INFO: ┌rove˛ logovßnÝ je na INFO (INFO, 800)
> 2017-08-06 18:31:50.986 INFO: GET https://josm.openstreetmap.de/maps
> -> 304
> [INFO] CompositeCacheManager - Instance is null, returning
> unconfigured instance
>
> [WARN] ThreadPoolManager - No configuration settings found. Using
> hardcoded def
> ault values for all pools.
> [INFO] CompositeCacheManager - Setting default auxiliaries to null
> 2017-08-06 18:31:54.102 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'reverter' (verze 33088)
> [INFO] CompositeCacheManager - setting defaultCompositeCacheAttributes
> to [ useL
> ateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 1000,
> maxSpoolPerRun
> = -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
> 2017-08-06 18:31:54.146 INFO: RemoteControl: adding command
> "revert_changeset" (
> handled by RevertChangesetHandler)
> [INFO] CompositeCacheManager - setting defaultElementAttributes to [
> IS_LATERAL
> = true, IS_SPOOL = true, IS_REMOTE = true, IS_ETERNAL = false,
> MaxLifeSeconds =
> -1, IdleTime = -1, CreateTime = 1502037114141, LastAccessTime =
> 1502037114141, g
> etTimeToLiveSeconds() = -1, createTime = 1502037114141 ]
> [INFO] CompositeCacheConfigurator - Parsed regions []
> [INFO] CompositeCacheManager - Finished configuration in 117 ms.
> 2017-08-06 18:31:54.150 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'jts' (verze 32699)
> 2017-08-06 18:31:54.152 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'ejml' (verze 32680)
> 2017-08-06 18:31:54.159 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'geotools' (verze 33380)
> [INFO] CompositeCacheConfigurator - No special ElementAttribute class
> defined fo
> r key [jcs.region.TMS.elementattributes], using default class.
> [INFO] AbstractDoubleLinkedListMemoryCache - initialized MemoryCache
> for TMS
> [INFO] CompositeCache - Constructed cache with name [TMS] and cache
> attributes [
> useLateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 0,
> maxSpoolPerRu
> n = -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
> [INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Constructing
> BlockDiskCache with a
> ttributes
> BlockDiskAttributes
> DiskPath [C:\Users\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
> MaxKeySize [524288]
> MaxPurgatorySize [5000]
> BlockSizeBytes [4096]
> KeyPersistenceIntervalSeconds [300]
> DiskLimitType [SIZE]
> [INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root
> directory: [C:\Use
> rs\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
> [INFO] BlockDisk - Constructing BlockDisk, blockSizeBytes [4096]
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root
> directory [C:\U
> sers\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Key File
> [C:\Users\Zdeněk Pražá
> k\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key]
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loading keys for
> C:\Users\Zdeně
> k Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Set maxKeySize to:
> '524288'
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loaded keys from
> [TMS_BLOCK_v2]
> , key count: 4198; up to 524288 will be available.
> [INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Block Disk Cache is alive.
> 2017-08-06 18:31:58.258 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'pointInfo' (verze 33131)
> 2017-08-06 18:31:58.297 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer' (verze 33004)
> 2017-08-06 18:31:58.315 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'buildings_tools' (verze
> 33004)
> 2017-08-06 18:31:58.333 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer2' (verze 33004)
> 2017-08-06 18:31:58.335 INFO: Reassigning shortcut 'tools:tracer2'
> from null to
> 640 because of conflict with T
> 2017-08-06 18:31:58.336 INFO: Tichř konflikt klßvesovřch zkratek:
> 'tools:tracer2
> ' posunuto vedle 'tools:tracer' na 'Ctrl+Alt+F1'.
> 2017-08-06 18:31:58.368 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer-testing' (verze
> 1491846265
> )
> 2017-08-06 18:31:58.369 INFO: Keystroke pressed T is already assigned
> to org.ope
> nstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction@30b71f, will be overridden
> by org.op
> enstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction@f2bbea
> 2017-08-06 18:31:58.539 INFO: Akce nßstrojovÚ liÜty mapmode/tracer-sml
> p°epsanß:
> org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction bude
> org.openstreetmap.josm.
> plugins.tracer.TracerAction
> 2017-08-06 18:31:58.801 INFO: RemoteControl::Accepting remote
> connections on /12
> 7.0.0.1:8111
> 2017-08-06 18:31:58.801 INFO: RemoteControl::Accepting remote
> connections on /0:
> 0:0:0:0:0:0:1:8111
> 2017-08-06 18:31:58.812 WARNING: Cannot start IPv4 remotecontrol https
> server on
> port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
> 2017-08-06 18:31:58.815 WARNING: Cannot start IPv6 remotecontrol https
> server on
> port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
> 2017-08-06 18:31:59.435 INFO: GET
> https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det
> ails -> 200 (379 B)
> 2017-08-06 18:31:59.576 INFO: Message notifier active (checks every 5
> minutes)
> 2017-08-06 18:31:59.666 INFO: GET
> https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det
> ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (379 B)
> 2017-08-06 18:36:59.918 INFO: GET
> https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det
> ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (379 B)
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem