Teď už to vypadá, že to funguje, jen ještě asi bude potřeba potvrdit ten
certifikát v prohlížeči.

Zkus do prohlížeče zadat adresu https://127.0.0.1:8112
Měla by se ti zobrazit žádost o schválení certifikátu.

Marián

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zdeněk Pražák <zpra...@seznam.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz@openstreetmap.org>
Datum: 7. 8. 2017 9:12:01
Předmět: Re: [Talk-cz] nefunguje vzdálené ovládání josm
"


tak jsem soubor /remotecontrol/josm.keystore našel - přejmenoval jej ve
výsledcích hledání na /remotecontrol/josm.keystore1 a znovu pustil josm

po spuštění se objevilo okno požadující potvrzení https certifikátu - to
jsem potvrdil, josm se spustilo ale přesto vzdálené ovládání nefunguje


přikládám výpis konzole
2017-08-07 09:03:55.212 INFO: ┌rove˛ logovßnÝ je na INFO (INFO, 800)
2017-08-07 09:03:59.747 INFO: GET https://josm.openstreetmap.de/maps
(https://josm.openstreetmap.de/maps) -> 304
[INFO] CompositeCacheManager - Instance is null, returning unconfigured 
instance

[WARN] ThreadPoolManager - No configuration settings found.  Using hardcoded
def
ault values for all pools.
[INFO] CompositeCacheManager - Setting default auxiliaries to null
[INFO] CompositeCacheManager - setting defaultCompositeCacheAttributes to [
useL
ateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 1000, 
maxSpoolPerRun
= -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
[INFO] CompositeCacheManager - setting defaultElementAttributes to [ IS_
LATERAL
= true, IS_SPOOL = true, IS_REMOTE = true, IS_ETERNAL = false,
MaxLifeSeconds =
-1, IdleTime = -1, CreateTime = 1502089441819, LastAccessTime =
1502089441819, g
etTimeToLiveSeconds() = -1, createTime = 1502089441819 ]
[INFO] CompositeCacheConfigurator - Parsed regions []
[INFO] CompositeCacheManager - Finished configuration in 24 ms.
[INFO] CompositeCacheConfigurator - No special ElementAttribute class
defined fo
r key [jcs.region.TMS.elementattributes], using default class.
[INFO] AbstractDoubleLinkedListMemoryCache - initialized MemoryCache for TMS
[INFO] CompositeCache - Constructed cache with name [TMS] and cache
attributes [
 useLateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 0,
maxSpoolPerRu
n = -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Constructing BlockDiskCache 
with a
ttributes
BlockDiskAttributes
 DiskPath [C:\Users\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
 MaxKeySize [524288]
 MaxPurgatorySize [5000]
 BlockSizeBytes [4096]
 KeyPersistenceIntervalSeconds [300]
 DiskLimitType [SIZE]
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root directory: 
[C:\Use
rs\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDisk - Constructing BlockDisk, blockSizeBytes [4096]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root directory
[C:\U
sers\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Key File [C:\Users\Zdeněk
Pražá
k\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loading keys for C:\Users\
Zdeně
k Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Set maxKeySize to: '524288'
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loaded keys from [TMS_BLOCK
_v2]
, key count: 4198; up to 524288 will be available.
2017-08-07 09:04:02.306 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'reverter' (verze 33088)
2017-08-07 09:04:02.334 INFO: RemoteControl: adding command "revert_
changeset" (
handled by RevertChangesetHandler)
2017-08-07 09:04:02.338 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'jts' (verze 32699)
2017-08-07 09:04:02.340 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'ejml' (verze 32680)
2017-08-07 09:04:02.348 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'geotools' (verze 33380)
2017-08-07 09:04:04.190 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'pointInfo' (verze 33131)
2017-08-07 09:04:04.235 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer' (verze 33004)
2017-08-07 09:04:04.259 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'buildings_tools' (verze
33004)
2017-08-07 09:04:04.287 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer2' (verze 33004)
2017-08-07 09:04:04.291 INFO: Reassigning shortcut 'tools:tracer2' from null
to
640 because of conflict with T
2017-08-07 09:04:04.292 INFO: Tichř konflikt klßvesovřch zkratek: 'tools:
tracer2
' posunuto vedle 'tools:tracer' na 'Ctrl+Alt+F1'.
2017-08-07 09:04:04.320 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer-testing' (verze
1491846265
)
2017-08-07 09:04:04.323 INFO: Keystroke pressed T is already assigned to 
org.ope
nstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction@15e0bcb, will be overridden by
org.o
penstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction@1aa61f3
2017-08-07 09:04:04.453 INFO: Akce nßstrojovÚ liÜty mapmode/tracer-sml p°
epsanß:
 org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction bude org.openstreetmap.
josm.
plugins.tracer.TracerAction
2017-08-07 09:04:04.782 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/12
7.0.0.1:8111(http://7.0.0.1:8111)
2017-08-07 09:04:04.785 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/0:
0:0:0:0:0:0:1:8111
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Block Disk Cache is alive.
2017-08-07 09:04:04.867 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote
connections
 on /127.0.0.1:8112(http://127.0.0.1:8112)
2017-08-07 09:04:04.926 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote
connections
 on /0:0:0:0:0:0:0:1:8112
2017-08-07 09:04:05.226 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det(https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det)
ails -> 200 (379 B)
2017-08-07 09:04:05.267 INFO: Message notifier active (checks every 5
minutes)
2017-08-07 09:04:05.369 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det(https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det)
ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (379 B)2017-08-07 8:43 GMT+02:00 Zdeněk Pražák <zpra...@seznam.cz
(mailto:zpra...@seznam.cz)>:
"

Nevím, kde mam josm hledat, abych mohl přejmenovat soubor /remotecontrol/
josm.keystore

Používám windows 7


2017-08-06 19:32 GMT+02:00 Marián Kyral <mky...@email.cz
(mailto:mky...@email.cz)>:
"

Tak vypadá to, že problém bude tady:

2017-08-06 18:31:58.812 WARNING: Cannot start IPv4 remotecontrol https
server on port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
2017-08-06 18:31:58.815 WARNING: Cannot start IPv6 remotecontrol https
server on port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect

Mi to vypíše:

2017-08-06 19:19:59.806 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/127.0.0.1:8111(http://127.0.0.1:8111)
2017-08-06 19:19:59.814 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/0:0:0:0:0:0:0:1:8111
2017-08-06 19:19:59.834 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote
connections on /127.0.0.1:8112(http://127.0.0.1:8112)
2017-08-06 19:19:59.843 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote
connections on /0:0:0:0:0:0:0:1:8112

Zkus v adresáři s konfigurací josm pohledat soubor /remotecontrol/josm.
keystore a nasledně jej přejmenovat. Při startu by si JOSM mělo udělat nový.
Zdá se, že by mohl být nějak poškozený.

Ostatně něco se tam určitě stalo, když jsi přišel o všechny nainstalované
pluginy a podkladové vrstvy.

Marián

Dne 6.8.2017 v 18:40 Zdeněk Pražák napsal(a):

"pořád mi nefunguje vzdálené otevírání josm z openstreetmap - objevuje se
hláška editace se nezdařila, ujistěte se zda josm běží a je zapnuto vzdálené
ovládání.

Josm mám otevřené a v jeho nastaveních mám zaškrtnuté povolit vzdálené
ovládání a povolit podporu https a přesto se data nestáhnou.

co mám špatně

přikládám výpis z konzole

2017-08-06 18:31:43.028 INFO: ┌rove˛ logovßnÝ je na INFO (INFO, 800)
2017-08-06 18:31:50.986 INFO: GET https://josm.openstreetmap.de/maps
(https://josm.openstreetmap.de/maps) -> 304
[INFO] CompositeCacheManager - Instance is null, returning unconfigured 
instance

[WARN] ThreadPoolManager - No configuration settings found.  Using hardcoded
def
ault values for all pools.
[INFO] CompositeCacheManager - Setting default auxiliaries to null
2017-08-06 18:31:54.102 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'reverter' (verze 33088)
[INFO] CompositeCacheManager - setting defaultCompositeCacheAttributes to [
useL
ateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 1000, 
maxSpoolPerRun
= -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
2017-08-06 18:31:54.146 INFO: RemoteControl: adding command "revert_
changeset" (
handled by RevertChangesetHandler)
[INFO] CompositeCacheManager - setting defaultElementAttributes to [ IS_
LATERAL
= true, IS_SPOOL = true, IS_REMOTE = true, IS_ETERNAL = false,
MaxLifeSeconds =
-1, IdleTime = -1, CreateTime = 1502037114141, LastAccessTime =
1502037114141, g
etTimeToLiveSeconds() = -1, createTime = 1502037114141 ]
[INFO] CompositeCacheConfigurator - Parsed regions []
[INFO] CompositeCacheManager - Finished configuration in 117 ms.
2017-08-06 18:31:54.150 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'jts' (verze 32699)
2017-08-06 18:31:54.152 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'ejml' (verze 32680)
2017-08-06 18:31:54.159 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'geotools' (verze 33380)
[INFO] CompositeCacheConfigurator - No special ElementAttribute class
defined fo
r key [jcs.region.TMS.elementattributes], using default class.
[INFO] AbstractDoubleLinkedListMemoryCache - initialized MemoryCache for TMS
[INFO] CompositeCache - Constructed cache with name [TMS] and cache
attributes [
 useLateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 0,
maxSpoolPerRu
n = -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Constructing BlockDiskCache 
with a
ttributes
BlockDiskAttributes
 DiskPath [C:\Users\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
 MaxKeySize [524288]
 MaxPurgatorySize [5000]
 BlockSizeBytes [4096]
 KeyPersistenceIntervalSeconds [300]
 DiskLimitType [SIZE]
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root directory: 
[C:\Use
rs\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDisk - Constructing BlockDisk, blockSizeBytes [4096]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root directory
[C:\U
sers\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Key File [C:\Users\Zdeněk
Pražá
k\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loading keys for C:\Users\
Zdeně
k Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Set maxKeySize to: '524288'
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loaded keys from [TMS_BLOCK
_v2]
, key count: 4198; up to 524288 will be available.
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Block Disk Cache is alive.
2017-08-06 18:31:58.258 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'pointInfo' (verze 33131)
2017-08-06 18:31:58.297 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer' (verze 33004)
2017-08-06 18:31:58.315 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'buildings_tools' (verze
33004)
2017-08-06 18:31:58.333 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer2' (verze 33004)
2017-08-06 18:31:58.335 INFO: Reassigning shortcut 'tools:tracer2' from null
to
640 because of conflict with T
2017-08-06 18:31:58.336 INFO: Tichř konflikt klßvesovřch zkratek: 'tools:
tracer2
' posunuto vedle 'tools:tracer' na 'Ctrl+Alt+F1'.
2017-08-06 18:31:58.368 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer-testing' (verze
1491846265
)
2017-08-06 18:31:58.369 INFO: Keystroke pressed T is already assigned to 
org.ope
nstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction@30b71f, will be overridden by 
org.op
enstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction@f2bbea
2017-08-06 18:31:58.539 INFO: Akce nßstrojovÚ liÜty mapmode/tracer-sml p°
epsanß:
 org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction bude org.openstreetmap.
josm.
plugins.tracer.TracerAction
2017-08-06 18:31:58.801 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/12
7.0.0.1:8111(http://7.0.0.1:8111)
2017-08-06 18:31:58.801 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/0:
0:0:0:0:0:0:1:8111
2017-08-06 18:31:58.812 WARNING: Cannot start IPv4 remotecontrol https
server on
 port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
2017-08-06 18:31:58.815 WARNING: Cannot start IPv6 remotecontrol https
server on
 port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
2017-08-06 18:31:59.435 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det(https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det)
ails -> 200 (379 B)
2017-08-06 18:31:59.576 INFO: Message notifier active (checks every 5
minutes)
2017-08-06 18:31:59.666 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det(https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det)
ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (379 B)
2017-08-06 18:36:59.918 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det(https://api.openstreetmap.org/api/0.6/user/det)
ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (379 B)


______________________________<wbr>_________________
Talk-cz mailing list
<a href='mailto:Talk-cz@openstreetmap.org'>Talk-cz@openstreetmap.org</a>
<a 
href='https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz'>https://lists.openstreetmap.or<wbr>g/listinfo/talk-cz</a>

"


_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org(mailto:Talk-cz@openstreetmap.org)
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)

"
"


_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
"
_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem