http://data.gov.hr/dataset/registar-geografskih-imena

može li etko potvrditi da licenca odgovara i da to sad smijemo koristiti za OSM?


_______________________________________________
Talk-hr mailing list
Talk-hr@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr

Reply via email to