2018-03-13 12:50 GMT+01:00 hbogner <hbogner+n...@gmail.com>:
> http://data.gov.hr/dataset/registar-geografskih-imena
>
> može li etko potvrditi da licenca odgovara i da to sad smijemo koristiti za
> OSM?

Ako dobro shvatam, ovdje piše da treba zatražiti dozvolu. Ima i link
na tekst dozvole za pojedine verzije licence.

https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data

Pozdrav,

-- 
Michal

_______________________________________________
Talk-hr mailing list
Talk-hr@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr

Reply via email to