En l'obra "La formació de mots", Xavier Rull diu: "Sembla que, com més al
nord, més s'usa -air; segons Martines (1997) aquest sufix és poc conegut
al País Valencià, tot i que hi ha deixat alguns mots..." (p. ex., a
http://pilota.blogspot.com/2004_02_01_pilota_archive.html hi surt
"pilotaire", en l'àmbit del trinquet).

Home, que siga poc conegut no vol dir que siga desconegut ni que siga
propi d'un dialecte en concret. Ha caigut en desús a tot el domini a favor
de -or i -ist, però qualsevol parlant pot intuir que es refereix a un
ofici o a una persona que habitualment fa una cosa.

Suposo que Xavier Rull ens podrà dir més coses d'aquest sufix...

(No he pogut deixar aquest comentari a Opinàlia.)

>>
>
>
> Més material encara:
>
> http://opinalia.lamevaweb.info/post/2829/37500
>
>
> --
> * Toni Hermoso Pulido
> ------------------------------------------------------
>

-- 
Josep-Enric Teixidó
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a