Anava a escriure un missatge per dir que tot just havia vist que ja era
al Termcat :)
Gràcies!

Al 02/06/06 17:48, En/na Jordi Mas ha escrit:
> 
> 
> En/na Toni Hermoso Pulido ha escrit:
>> Hola gent!
>>
>> Com traduiríeu add-on.
>> Per exemple, aquest serà el terme que englobarà a les extensions i els
>> temes en el Firefox 2.0.
>>
>> Suggeriments: Afegitó, extra, complement.
> 
> Si no hi ha cap motiu, s'haurien de seguir les indicacions del TERMCAT:
> 
> Font: www.termcat.net
> 
> ca  complement, m
> es  complemento
> fr  compagnon
> fr  matériel compagnon
> en  add-in
> en  add-on
> 
> Definicions
> ca: Dispositiu de maquinari o aplicació de programari que s'afegeix
> opcionalment a una màquina o un programa per a completar-ne o ampliar-ne
> el funcionament.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Respondre per correu electrònic a