En Jordi Mas ha escrit:
> Algú pot pensar d'alguna bona traducció per Captcha?
>   
Comentar que *Captcha* és l'acrònim
<http://ca.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B2nim> de «Completely Automated
Public Turing test to tell Computers and Humans Apart». (extret de per
aquí [1]).

Salut,

[1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Captcha

-- 
Gerard Farràs i Ballabriga


----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a