Hola,

Ja he comentat en alguna ocasió que seria molt interessant (a més de
feixuc, esclar) fer una base de dades terminològica a Softcatalà; a
diferència d'un glossari com el que tenim ara que només recull els
termes en anglès i en català, una base de dades pot incloure informació
com ara la definició del terme, el context en què es fa servir, els
possibles sinònims, comentaris (p.ex. contextos en què NO es pot
utilitzar aquell terme)...  De vegades, aquesta informació és molt útil;
els traductors sovint trobem termes que no sabem com traduir perquè en
el recull hi ha més d'un terme i no sabem quin hem d'escollir, perquè no
acabem d'entendre el significat d'un terme determinat...

Ja sé que és un projecte enorme i que duria un munt de feina, però penso
que seria un recurs molt valuós per a tots els traductors.

No sé com es podria dur a terme tècnicament; jo només conec una
aplicació de bases de dades terminològiques, el Multiterm, però és
propietari, de pagament i només funciona amb Windows. 

No sé si ens ho podríem plantejar seriosament...

Que no sigui perquè no hi insisteixo :)

Salut,

sílvia

----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a