commit 619cfc9ae7d7446a801bca767440155c05ac01c8
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 21:17:20 2018 +0000

    Update translations for abouttor-homepage_completed
---
 da/aboutTor.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/aboutTor.dtd b/da/aboutTor.dtd
index 23f3f23a5..16128823c 100644
--- a/da/aboutTor.dtd
+++ b/da/aboutTor.dtd
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "ADVARSEL: denne browser er forældet.">
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "Denne browser er desuden forældet.">
-<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Klik på løget og vælg så Søg efter 
Tor Browser opdateringer.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Klik på løget og vælg så Søg efter 
Tor Browser-opdateringer.">
 
 <!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor netværksindstillinger.">
 
@@ -30,7 +30,7 @@
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips for at forblive anonym">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link 
"https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning";>
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser brugermanual">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser-brugermanual">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Du kan hjælpe!">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Der er mange måder hvorpå du kan hjælpe 
for at gøre Tor-netværket hurtigere og stærkere:">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Kør et Tor-relæknudepunkt »">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to