commit 8236f573a304edd66532c9c45dec6dfe757b3091
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 21:52:27 2018 +0000

    Update translations for exoneratorproperties_completed
---
 da/exonerator.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/da/exonerator.properties b/da/exonerator.properties
index 5152fd4c1..4450ae7be 100644
--- a/da/exonerator.properties
+++ b/da/exonerator.properties
@@ -46,7 +46,7 @@ footer.abouttor.heading=Om Tor
 footer.abouttor.body.text=Tor er et internationalt softwareprojekt til at 
anonymisere internettrafik med %s.&nbsp; Hvis du ser trafik fra et Tor-relæ 
stammer denne trafik typisk fra nogen som bruger Tor, fremfor fra relæets 
operatør.&nbsp; Tor-projektet og Tor-relæoperatører har ingen records af 
trafikken som passere over netværket og kan derfor ikke levere nogen 
information om dets oprindelse.&nbsp; Sørg for at %s, og tøv ikke med at %s 
for mere information.
 footer.abouttor.body.link1=krypterer data pakker og sender dem igennem en 
række hop , inden de når deres destination
 footer.abouttor.body.link2=Finde mere information om Tor
-footer.abouttor.body.link3=kontakt The Tor Project, Inc.
+footer.abouttor.body.link3=kontakt Tor Project, Inc.
 footer.aboutexonerator.heading=Information om Exonera Tor
 footer.aboutexonerator.body=ExoneraTor-tjenesten vedligeholder en database af 
IP-adresser som har været del af Tor-netværket.&nbsp; Det besvarer 
spørgsmålet om hvorvidt der kørte et Tor-relæ på en given IP-adresse på 
en given dato.&nbsp; ExoneraTor kan lagre mere end én IP-adresse pr. relæ 
hvis relæene bruger en anden IP-adresse til afslutning til internettet end til 
registrering i Tor-netværket, og det lagre hvorvidt et relæ tillod transit af 
Tor-traffik til det åbne internet på det tidspunkt.
 footer.language.name=Engelsk

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to