commit fcf8a3481d0f7565eb89a168bc9a6f60f0c5c1a3
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 22:15:37 2018 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 da/ssl-observatory.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/da/ssl-observatory.dtd b/da/ssl-observatory.dtd
index 625015c31..3923aef8e 100644
--- a/da/ssl-observatory.dtd
+++ b/da/ssl-observatory.dtd
@@ -62,7 +62,7 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 
-"For eksempel: Hvis du besøger https://www.eksempel.dk, så vil
+"F.eks. når du besøger https://www.eksempel.dk, så vil
 certifikatet, som Observatoriet har modtaget, indikere at nogen besøgte
 www.eksempel.dk, men ikke hvem som besøgte stedet, eller hvilken
 specifik side de kiggede på. Hold musen over valgmulighederne for at få flere

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to